Klavs Steen Andersens Fond

Klavs Steen Andersens Fond er en fond i tilknytning til Pharmadanmark.

DER ER I ØJEBLIKKET INGEN UDDELING FRA FONDEN PGA MANGLENDE OVERSKUD.

Klavs Steen Andersens Fond er oprettet på baggrund af en donation fra cand.pharm. Klavs Steen Andersen (1940-2003) til Dansk Farmaceutforening (nu Pharmadanmark). 

Fonden understøtter sygdomsramte eller på anden måde nødstedte personer med tilknytning til farmacien.

Fondens årlige overskud uddeles efter ansøgning
 
Der kan ikke ansøges om støtte til studieophold og manglende SU-klip. 

De indkomne ansøgninger prioriteres i følgende rækkefølge:

  1. 1.    Stud.pharm.
  2. 2.    Apoteksteknikerelev (farmakonomstuderende) 
  3. 3.    Apoteksteknikere (farmakonom) 
  4. 4.    Cand.pharm.
     

Ansø​gningsfrist og relevante dokumenter
Fonden kan søges én gang om året. Ansøgningsfristen er den 15. marts. Og du skal anvende dette skema i forbindelse med din ansøgning. Relevante bilag og dokumentation kan vedlægges ansøgningen fx: vedr. gæld/økonomi, medicinforbrug, faste udgifter, andre legater, sygdomsforløb, behandlinger, attester mv. 

Din ansøgning til skal sendes til pd@pharmadanmark.dk og skal sendes som en samlet pdf-fil.