LOG IN BLIV MEDLEM
  • English
  • Dansk
Kontakt os

Adresse

Rygårds Alle 1
2900 Hellerup
3946 3600
Jura 3946 3605
Presse 2989 3169
Karriere 3946 3630 pd@pharmadanmark.dk

Sekretariatets åbningstider

Mandag - torsdag 9.30-16.00
Fredag 9.30-14.00
Navn Stilling Telefon E-mail
Anders Rune Bjerrum Chef for politik, kommunikation og presse 2989 3169 ab@pharmadanmark.dk
Andreas Thilqvist Marketingansvarlig 2893 3311 at@pharmadanmark.dk
Annette Meyer Økonomi- og administrationschef 3946 3600 am@pharmadanmark.dk
Arendse Veirø Specialkonsulent, cand. jur. 3946 3638 ave@pharmadanmark.dk
Casper Gad Advokat 3946 3627 cg@pharmadanmark.dk
Christian K. Thorsted Kommunikationschef 2176 8404 ckt@pharmadanmark.dk
Danny Bukh Almstrup Chefkonsulent 3946 3632 dba@pharmadanmark.dk
Gry Hamborg Advokat 3946 3635 gh@pharmadanmark.dk
Hanne Højholdt Adamsen Juridisk chefkonsulent 3946 3612 hha@pharmadanmark.dk
Iben Treebak Chefkonsulent, karriere & netværk 3946 3618 ibt@pharmadanmark.dk
Julie Johnsen Juridisk chef, advokat 3946 3622 jujo@pharmadanmark.dk
Julie Strægaard PA for ledelsen Barselsorlov js@pharmadanmark.dk
Karin Ortmann Servicemedarbejder 4084 9833 ko@pharmadanmark.dk
Lotte Skovdal PDA-sagsbehandler og arrangementskoordinator 3946 3609 lsk@pharmadanmark.dk
Marie Fog Faglig chefkonsulent 3025 5311 mf@pharmadanmark.dk
Mathilde Bak Advokatfuldmægtig 3946 3629 mba@pharmadanmark.dk
Natasia Lykkeholm Klausen Advokat 3946 3636 nlk@pharmadanmark.dk
Rikke Løvig Simonsen Formand for Pharmadanmark 3124 0265 rls@pharmadanmark.dk
Sarah Piil Kommunikationskonsulent 6168 9854 ssp@pharmadanmark.dk
Simone Skovvart Piil Studentermedhjælper 3946 3606 spi@pharmadanmark.dk
Susanne Vodstrup Receptionist 3946 3607 sv@pharmadanmark.dk
Susie Stærk Ekstrand Adm. direktør 3017 8865 se@pharmadanmark.dk
Du er her:
Home - Om Pharmadanmark

Om Pharmadanmark

Om Pharmadanmark

Pharmadanmark er fagforeningen for akademikere inden for life science, som er beskæftigede i industri, stat, regioner, kommuner og på apoteker. Pharmadanmarks medlemmer er garanter for effektiv og rationel lægemiddelbehandling og –økonomi, verdensklasse forskning og udvikling, samt kvalitetssikring og regulering af lægemidler og medicinsk udstyr.

Vores formål

  • at sikre medlemmerne de bedste vilkår med hensyn til løn, ansættelse og karriereudvikling
  • at sikre medlemmerne de bedste forudsætninger i den globale konkurrence
  • at sikre lægemiddelområdet og de ansatte en anerkendelse, der afspejler områdets centrale samfundsmæssige betydning
  • at sikre opmærksomhed omkring forudsætningerne for vækst og udvikling af lægemiddelområdet

Pharmadanmark repræsenterer: 

  • Alle akademikere med en uddannelse, der retter sig mod lægemiddel- eller medicoområdet
  • Studerende på disse uddannelser
  • Kandidater eller bachelorer med en anden universitetsuddannelse, som er beskæftiget inden for lægemiddel- eller medicoområdet.

Politisk ledelse 

Pharmadanmark bygger på medlemsdemokrati, hvilket indebærer, at foreningens politiske ledelse vælges af medlemmerne, og at de væsentlige beslutninger omkring fx foreningens strategi og politiske linje godkendes af repræsentanter for medlemmerne. 

Pharmadanmarks hovedbestyrelse (HB) varetager den politiske ledelse af foreningen og har også det overordnede ansvar for foreningens drift.
Formanden vælges på foreningens repræsentantskabsmøde for to år ad gangen. 
HB’s øvrige medlemmer vælges ved direkte valg i sektionerne for to år ad gangen med mulighed for genvalg.

Repræsentantskabet (RP) er Pharmadanmarks øverste myndighed og består af medlemmerne af hovedbestyrelsen og et antal repræsentanter fra sektionerne. Sektionernes antal i repræsentantskabet udgør pt. 65 personer. 
Repræsentantskabsmødet er Pharmadanmarks vigtigste politiske begivenhed og afholdes hvert år i oktober eller november. På RP diskuteres og vedtages bl.a. foreningens politiske og strategiske tiltag. 

Pharmadanmarks medlemmer er alle tilknyttet en sektion, som kan være opdelt i kredse. Bestyrelser for sektioner og kredse holder hvert forår hovedmøde for deres medlemmer. Sektions- og kredsbestyrelserne føder løbende ind med input til HB’s arbejde og orienteres om hovedbestyrelsens arbejde.

Sekretariatet 

Inden for sekretariatets åbningstid kan du altid blive stillet om til den rette medarbejder via vores hovednummer. Hvis du ved, hvem du skal tale med, kan du ringe direkte (eller maile) til den rette person. 
Se ansatte

Job i Pharmadanmark 

Se ledige stillinger

Pharmadanmarks årsregnskab 2019

I 2019 er der blandt andet blevet arbejdet med medlemsstrategi og Alliancen Stop Medicinspild.

Årsrapporten viser, at Pharmadanmark i 2019 oplevede en medlemsfremgang blandt antal erhvervsaktive.

Med den nye medlemsstrategi vil der fortsat være fokus på medlemsvæksten. 

Læs årsregnskabet (pdf)

Pharmadanmark    CVR 65250314