Content reference 1
Medlemsblad
16.04.2021
Årets tredje udgave af Pharma indleder en artikelserie om arbejdsmiljø, som dykker ned i arbejdsmiljø-begrebets mange afkroge, herunder det psykiske og psykosociale arbejdsmiljøs betydnin...
Nyheder
23.04.2021
Pharmadanmark og Danmarks Apotekerforening er i dag blevet enige om at fornye overenskomsten for de næste tre år for farmaceuter på privat apotek. ”Jeg er tilfreds med, at vi har opnået en reallønsfremgang og opnået nogle gode forbedringer for vores medlemmer, for eksempel sorgorlov på linje med offentligt ansatte og løn under kursus på fridage. Det har været nogle konstrutive forhandlinger over flere dage. Vi har nu et resultat, som vi er stolte af at præsentere for medlemmerne," siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark. Pharmadanmark gik til forhandlingerne med ambitioner om reelle forbedringer af ansættelsesforholdene. Udover en fornuftig forbedring af lønnen, er det også lykkedes at sikre almindelig løn under kursus på fridage, hvilket har fyldt meget for de enkelte medlemmer. Lige sådan er sorgorlov et ansvarligt og medmenneskeligt vilkår at medtage i en overenskomst. Overenskomstresultatet gælder fra 1. april 2021 til 31. marts 2024, men skal først til urafstemning blandt Pharmadanmarks medlemmer ansat på privat apotek.
Content reference 2
Nyheder
27.04.2021
Statsminister Mette Frederiksen (S) vil allerede fra næste år kunne producere COVID-19 vacciner herhjemme. ”Der er ingen, som endnu ved, i hvor lang tid og hvor ofte vi har brug for at vaccinere. Det, vi til gengæld ved er, at vaccinen er vores supervåben mod COVID-19, og derfor har vi brug for at sikre, at der bliver produceret flere vacciner globalt, men i vores øjne også her i Danmark,” siger statsministeren. Hun fortsætter: ”Vores tanke er at sikre en produktion i Danmark, der giver sikkerhed for forsyninger herhjemme, men som også bliver en aktiv spille på den europæiske og globale scene.” Konkret vil regeringen nu igangsætte og invitere til en såkaldt markedshøring, der er en indledende mulighed for, at vaccineproducenter fra ind- og udland kan kommentere og diskutere produktionsidéen, forud for et udbud. Det er uvist, hvilke vacciner Danmark skal producere – om det skal være allerede eksisterende vacciner via en licens, eller om Danmark skal producere egne vacciner. Offentligt-privat samarbejde Pharmadanmark har tidligere udtrykt skepsis over etablering af en egentlig national vaccineproduktion, fordi det er særdeles kompliceret og dyrt at få en sådan vaccinefabrik på benene. ”Derfor er det umiddelbart meget fornuftigt, at regeringen nu satser på at løse udfordringen med at sikre forsyningssikkerheden gennem offentligt-privat samarbejde, gerne danske virksomheder. Vi har virksomheder herhjemme med både kompetencer og kapacitet, som man godt kunne forestille sig kunne blive en del af løsningen. Det giver mere mening med en sådan model fremfor at forsøge at bygge det op fra bunden selv. Det giver også – alt andet lige – en kortere tidshorisont for, hvornår en produktion af COVID-19 vacciner kan være klar,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark. Hun understreger, at hun godt forstår det politiske ønske om et stærkere pandemiberedskab. ”COVID-19 pandemien har afsløret tydelige mangler i pandemiberedskabet, både herhjemme og i udlandet – ikke mindst i forhold til de vacciner, som skal sørge for en normalisering af samfundet. Det er klart, at vi alle oplever enhver forsinkelse i vaccineudrulningen meget frustrerende.” De rette kompetencer Rikke Løvig Simonsen mener, at det ikke er urealistisk, at man kan lykkes med at etablere en produktion. Men det bliver givetvist ikke en billig løsning. ”Produktion af disse højteknologiske produkter er meget omkostningstung – og de virksomheder, som kunne være interesserede i opgaven – skal måske også investere betydeligt i deres produktionsapparat. Det er også en produktion, som kræver, at de helt rigtige kompetencer er til stede. Netop kompetencer er en af hovedårsagerne til, at vi har været forbeholdne mht. etablering af en statslig vaccinefabrik. Det ville være en stor udfordring at tiltrække og fastholde medarbejdere, som har kompetencer fra den øverste hylde, og det kræver internationalt samarbejde.” Hun kan ikke vurdere, om det pt. er realistisk for den danske stat at indgå licensaftaler med virksomheder som Pfizer/BioNTech eller Moderna. Der skal ske en teknologioverførsel fra virksomhederne til en eventuel dansk producent, hvilket er meget krævende. Så spørgsmålet er, om virksomhederne her og nu kan og vil prioritere det. Fælleseuropæisk Regeringens udmelding ændrer i øvrigt ikke ved, at Pharmadanmark stadig ønsker stærke fælles europæiske løsninger i fremtidens beredskab. ”Det omfatter også investering i forskning i infektionssygdomme og forebyggelse og behandling af dem på europæisk plan. Tænk blot på, at mRNA-teknologien i flere af coronavaccinerne udspringer af forskning på universiteter for flere årtier siden. Investering i offentlig forskning er absolut nødvendig,” siger Rikke Løvig Simonsen. Endelig vil Rikke Løvig Simonsen gerne flage det Life Science Råd, som regeringen har foreslået oprettelsen af i sin nye life science-strategi, og som med fordel også vil kunne diskutere fremtidens beredskab – og konkrete løsninger. ”De tiltag, der sættes i værk, bør ske i dialog med aktørerne på markedet – det vil give de bedste løsninger. Det vil vi Pharmadanmark også meget gerne bidrage til ud fra vores perspektiver omkring blandt andet kompetencer,” slutter hun.
Nyheder
23.04.2021
Pharmadanmarks Hovedbestyrelse indkalder herved til ekstraordinært repræsentantskabsmøde lørdag 8. maj 2021 kl. 09.30-16.00, under temaet ’Fremtidens Pharmadanmark’. Dagsordenen er: 1. Valg af dirigent 2. Ændring af Pharmadanmarks vedtægter 3. Vedtagelse af Politisk strategi 2021-2023 4. Valg af parlamentarisk revisor 5. Eventuelt Grundet de gældende restriktioner i forhold til større forsamlinger, vil det kun være muligt for Repræsentantskabet samt Hovedbestyrelsen at deltage fysisk. Medlemmer af Pharmadanmark i øvrigt, der ønsker at deltage i mødet, skal tilmelde sig via ’Min Side’, så de kan modtage et link til mødet via mail. Repræsentantskabet og Hovedbestyrelsen bedes også tilmelde sig mødet via 'Min Side'. Mødet afholdes på Scandic Kødbyen, Skelbækgade 3A, 1717 København V. Hotellet ligger ca. 11 minutters gang fra Københavns Hovedbanegård. Det vil naturligvis overholde alle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Repræsentantskabet opdeles i flere rum, således at forsamlingen overholder gældende vejledninger og forsamlingsloft. Deltagerne bliver anvist et rum, og der kan af smittehensyn ikke besøges flere rum. Der streames mellem rummene. Vi har også besluttet, at der ikke afholdes middag efter mødet, men vi afslutter med en snack og et glas. Af hensyn til det praktiske bedes alle repræsentanter, der deltager, benytte nedenstående link til tilmelding. Du tilmelder dig mødet her. Tilmelding skal senest ske senest 29. april 2021. Medlemmer af Repræsentantskabet modtager det skriftlige materiale to uger før mødet.

KONTAKT PHARMADANMARK

3946 3600
pd@pharmadanmark.dk

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET 

- BLIV MEDLEM

Kalender
08 May

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde - Fremtidens Pharmadanmark

31 Dec

Introduktion til GMP - e-kursus for nyuddannede

Allergica søger Farmaceut til QP & QA/QC opgaver
Sted: Silkeborg
Ansøgningsfrist: 14.05.2021
Creative Scientist/Senior Scientist for Antibody Discovery and Protein Engineering
Sted: Ballerup
Ansøgningsfrist: 16.05.2021
Farmaceut til enheden Kontrol & Forsyningssikkerhed
Sted: København
Ansøgningsfrist: 20.05.2021
Qualified Pearson
Sted: Struer
Ansøgningsfrist: 27.05.2021

Pharmadanmark administrerer Danmarks Farmaceutiske Selskab og Dansk QP Forum.