LOG IN Become a member
  • English
  • Dansk
Kontakt os

Adresse

Rygårds Alle 1
2900 Hellerup
3946 3600
Jura 3946 3605
Presse 2989 3169
Karriere 3946 3630 pd@pharmadanmark.dk

Sekretariatets åbningstider

Mandag - torsdag 9.30-16.00
Fredag 9.30-14.00
Navn Stilling Telefon E-mail
Anders Rune Bjerrum Chef for politik, kommunikation og presse 2989 3169 ab@pharmadanmark.dk
Andreas Thilqvist Marketingansvarlig 2893 3311 at@pharmadanmark.dk
Annette Meyer Økonomi- og administrationschef 3946 3600 am@pharmadanmark.dk
Arendse Veirø Specialkonsulent, cand. jur. 3946 3638 ave@pharmadanmark.dk
Casper Gad Advokat 3946 3627 cg@pharmadanmark.dk
Christian K. Thorsted Kommunikationschef 2176 8404 ckt@pharmadanmark.dk
Danny Bukh Almstrup Chefkonsulent 3946 3632 dba@pharmadanmark.dk
Gry Hamborg Advokat 3946 3635 gh@pharmadanmark.dk
Hanne Højholdt Adamsen Juridisk chefkonsulent 3946 3612 hha@pharmadanmark.dk
Iben Treebak Chefkonsulent, karriere & netværk 3946 3618 ibt@pharmadanmark.dk
Julie Johnsen Juridisk chef, advokat 3946 3622 jujo@pharmadanmark.dk
Julie Strægaard PA for ledelsen Barselsorlov js@pharmadanmark.dk
Karin Ortmann Servicemedarbejder 4084 9833 ko@pharmadanmark.dk
Lotte Skovdal PDA-sagsbehandler og arrangementskoordinator 3946 3609 lsk@pharmadanmark.dk
Marie Fog Faglig chefkonsulent 3025 5311 mf@pharmadanmark.dk
Mathilde Bak Advokatfuldmægtig 3946 3629 mba@pharmadanmark.dk
Natasia Lykkeholm Klausen Advokat 3946 3636 nlk@pharmadanmark.dk
Rikke Løvig Simonsen Formand for Pharmadanmark 3124 0265 rls@pharmadanmark.dk
Sarah Piil Kommunikationskonsulent 6168 9854 ssp@pharmadanmark.dk
Simone Skovvart Piil Studentermedhjælper 3946 3606 spi@pharmadanmark.dk
Susanne Vodstrup Receptionist 3946 3607 sv@pharmadanmark.dk
Susie Stærk Ekstrand Adm. direktør 3017 8865 se@pharmadanmark.dk
Du er her:
Home - Nyheder - Nyt sekretariat: Fælles faglig dagsorden om mere sundhed og bæredygtighed

Nyt sekretariat: Fælles faglig dagsorden om mere sundhed og bæredygtighed

Nyt sekretariat: Fælles faglig dagsorden om mere sundhed og bæredygtighed
24.03.2021 Redaktionen

Når Pharmadanmark og Den Danske Dyrlægeforening 1. september etablerer et nyt fællessekretariat, er det ikke kun en praktisk foranstaltning, der skal ruste de to selvstændige foreninger til fremtiden. Tankegangen bag er i høj grad også, at menneskers og dyrs fælles miljø, sundhed og velfærd i længden må og skal håndteres af flere forskellige fagdiscipliner og organisationer.

”Begge foreningers medlemmer har en dyb faglighed, og så er de hver på deres måde optaget af sundhed – for mennesker og dyr. Jeg er også sikker på, at begge foreningers medlemmer anerkender styrken i tværfaglighed og samarbejde, og at mange allerede i dag arbejder på den måde. Komplekse problemstillinger inden for mennesker og dyrs sundhed kræver komplekse løsninger med bidrag fra mange forskellige dygtige fagfolk. Vi kan lære af hinanden,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark.

One Health
På den måde taler samarbejdet mellem Pharmadanmark og Dyrlægeforeningen sig også direkte ind i tankegangen om ’One Health’, som er blevet udviklet som et styrket samarbejde mellem netop den human-medicinske og veterinær-medicinske verden. Her inddrages en lang række discipliner med en overordnet dagsorden om at holde os sunde og raske som mennesker – og om at finde bæredygtige løsninger.

Der er også mange ligheder mellem sygdomsprocesser i dyr og mennesker, og gennem tiden har forskere lært meget af hinanden ved at studere ligheder og forskelle mellem sygdomme i forskellige dyrearter og mennesker.

”Et helt konkret eksempel er antibiotikaresistens, som både hos mennesker og dyr udgør et alvorligt problem, og som på sigt kan risikere at koste flere menneskeliv end kræft. Udviklingen af antibiotikaresistens hos både mennesker og dyr hænger uløseligt sammen med forbruget af antibiotika, og resistente bakterier kan overføres mellem mennesker og dyr,” siger Hanne Knude Palshof, formand for Dyrlægeforeningen.

Hun fortsætter:

”Det er en udfordring, hvor man må anlægge en bred tilgang, og som ikke kan løses af én faggruppe alene. I den forbindelse har medlemmerne i Pharmadanmark og Dyrlægeforeningen en fælles dagsorden.

Et andet eksempel på den tætte forbindelse mellem det human-medicinske og veterinær-medicinske er ændring i produktionssystemer, klimaforandringer, demografiske ændringer og menneskers stigende udnyttelse af naturressourcer, som skaber nye dagsordner og muligheder.

”For mig at se er en af læringerne af den nuværende sundhedskrise, at der er en kæmpe værdi i, at forskellige fagligheder bidrager med det, de hver især kan. Og sammen opstår der så de løsninger, der får os igennem på den anden side,” siger Hanne Knude Palshof.

Fremtidens arbejdsmarked
Rikke Løvig Simonsen lægger også vægt på den hastige teknologiske udvikling inden for life science. Fremtiden byder på en sammensmeltning af medicin, medicinsk udstyr, kunstig intelligens og teknologi. Det åbner for store behandlingsmæssige fremskridt, og vil kræve højt specialiserede medarbejdere med mange forskellige kompetencer. Det kræver fokus på uddannelse og kompetenceudvikling.

”Her har de to foreningers medlemmer også sammenfaldende interesser – for det nye fællessekretariat bliver det en væsentlig opgave at levere de tilbud, som sikrer, at foreningernes medlemmer er stærkt placerer på fremtidens arbejdsmarked,” slutter Pharmadanmarks formand.

 

Foto: www.onehealthejp.eu

08.04.2021
Pharmadanmark har forsøgt at forhandle en lokalaftale, som giver medlemmer på Region Hovedstadens vaccinationscentre den rette honorering for arbejde om aftenen og i weekender, på plads med...
30.03.2021
Dansk Erhverv er kommet med et uddannelsesudspil, hvis ærinde er at fremtidssikre vores uddannelser, og som foreslår at tilføre 3,5 mia. kr. til uddannelsessystemet. En del af udspillet er også at...
26.03.2021
Grundet COVID-19 og der ikke er udmeldt ændringer vedrørende forsamlingsforbuddet vil Pharmaforsikrings ekstraordinære generalforsamling den 7. april 2021 kl. 09.30 blive afholdt virtuelt. Du skal...
24.03.2021
Når Pharmadanmark og Den Danske Dyrlægeforening 1. september etablerer et nyt fællessekretariat, er det ikke kun en praktisk foranstaltning, der skal ruste de to selvstændige foreninger til fremtiden...
Pharmadanmark    CVR 65250314