LOG IN Become a member
  • English
  • Dansk
Kontakt os

Adresse

Rygards Alle 1
2900 Hellerup
Tlf: 3946 3600
Jura tlf: 3190 3600
pd@pharmadanmark.dk

Sekretariatets åbningstider

Telefonisk

Mandag - torsdag 09.30 - 16.00
Fredag 09.30 - 14.00

På adressen

Mandag - torsdag 09.30 - 16.00
Fredag 09.30 - 14.00
Navn Stilling Telefon E-mail
Andreas Thilqvist Konsulent 39463626 at@pharmadanmark.dk
Annette Meyer Økonomi- og administrationschef 39463639 am@pharmadanmark.dk
Arendse Veirø Specialkonsulent, cand. jur. ​3946 3638 ave@pharmadanmark.dk
Bente Gade Chef for ledelsessekretariatet 39463621 bg@pharmadanmark.dk
Bo Ekkert Knudsen Juridisk chef, advokat 20769923 bek@pharmadanmark.dk
Casper Gad Advokat 39463627 cg@pharmadanmark.dk
Christian K. Thorsted Kommunikationschef 39463614 ckt@pharmadanmark.dk
Frederik Kragh Nielsen Politisk konsulent 39463620 fkn@pharmadanmark.dk
Gry Hamborg Jurist 3946 3635 gh@pharmadanmark.dk
Iben Treebak Chefkonsulent, Karriere & Netværk 39463618 ibt@pharmadanmark.dk
Julie Strægaard PA for ledelsen 3132 6212 js@pharmadanmark.dk
Karin Ortmann Servicemedarbejder 40849833 ko@pharmadanmark.dk
Lotte Skovdal PDA sagsbehandler og arrangementskoordinator 39463609 lsk@pharmadanmark.dk
Malene Dalmark Espeland Kommunikationskonsulent 39463634 mde@pharmadanmark.dk
Manna Louise Schreiner Nielsen Studentermedhjælper 39463603 mln@pharmadanmark.dk
Marie Fog Faglig chefkonsulent 39463619 mf@pharmadanmark.dk
Natasia Lykkeholm Klausen Advokat 39463636 nlk@pharmadanmark.dk
Pressetelefon 21768404 ckt@pharmadanmark.dk
Rikke Løvig Simonsen Formand for Pharmadanmark 31240265 rls@pharmadanmark.dk
Sarah Piil Kommunikationskonsulent 39463637 ssp@pharmadanmark.dk
Simone Skovvart Piil Studentermedhjælper 39463606 spi@pharmadanmark.dk
Susanne Vodstrup Receptionist 39463607 sv@pharmadanmark.dk
Susie Stærk Ekstrand Adm. direktør 30178865 se@pharmadanmark.dk
Troels Yde Toftdahl Politisk Chef 41463626 tyt@pharmadanmark.dk
Du er her:
Home - Lønninger for apoteksansatte ENG

Lønninger for apoteksansatte ENG

Lønninger for apoteksansatte ENG

Som apoteksansat hører man til det nye lønsystem, som består af skalaløn, funktionstillæg, kvalifikationstillæg og resultatløn. Ny løn er tænkt som et redskab, der kan understøtte udviklingen af apoteket og de ansatte, således at der kan ydes den bedst mulige service over for kunderne. Ny Løn skal understøtte dynamikken på apoteket. Det er aftalt centralt, at anvendelsen af midlerne skal aftales lokalt, hvilket indebærer, at der skal indgås en skriftlig aftale mellem apotekeren og farmaceuten. Apotekerforeningen har udarbejdet en aftaleskabelon, der kan anvendes.

Forhandling af tillæg

Tillæg kan forhandles når som helst. Der er ikke i aftalen om Ny Løn fastlagt bestemte tidspunkter på året, hvor forhandlingerne skal foregå. Det er naturligt for mange at tage forhandlingen om eventuelle tillæg i forlængelse af en medarbejderudviklingssamtale, hvor der alligevel vil ske en drøftelse af apotekets mål for den nærmeste periode, herunder behovet for udvikling af kvalifikationer og funktioner hos den enkelte medarbejder. På denne måde sker der en sammenkædning mellem apotekets mål, funktioner og udviklingsbehov, som medfører en større gennemskuelighed i tildeling af tillæg. Det er vigtigt, at medarbejderen kan se en sammenhæng mellem hverdagen på apoteket og fordelingen af midlerne i Ny Løn. Det gælder, uanset om man anvender de mere objektive kriterier som funktioner og ansvar eller de mere subjektive som for eksempel fleksibilitet, engagement, ansvarlighed eller formidlingsevne. I tilfælde af jobskifte til et andet apotek skal kvalifikationstillæg og funktionstillæg aftales på ny. Man har altså ikke krav på at medtage sine tillæg (bortset fra udligningstillæg) ved jobskifte. Læs mere

Lønregulering

Skalalønnen aftales centralt og består af tre trin, hvoraf de to første trin er toårige (se overenskomstens § 3). Skalalønnen er pensionsgivende og reguleres med aftalte stigninger plus i henhold til reguleringsordningen. Skalaløn, kvalifikationstillæg, funktionstillæg (samt rådighedstillæg og udligningstillæg) reguleres med de aftalte lønstigninger plus i henhold til reguleringsordningen (se evt. overenskomstens § 6).

@ 2017 Pharmadenmark    CVR 65250314