LOG IN BLIV MEDLEM
  • English
  • Dansk
Kontakt os

Adresse

Rygårds Alle 1
2900 Hellerup
3946 3600
Jura 3946 3605
Presse 2989 3169
Karriere 3946 3630 pd@pharmadanmark.dk

Sekretariatets åbningstider

Mandag - torsdag 9.30-16.00
Fredag 9.30-14.00
Navn Stilling Telefon E-mail
Anders Rune Bjerrum Chef for politik, kommunikation og presse 2989 3169 ab@pharmadanmark.dk
Andreas Thilqvist Marketingansvarlig 2893 3311 at@pharmadanmark.dk
Annette Meyer Økonomi- og administrationschef 3946 3600 am@pharmadanmark.dk
Arendse Veirø Specialkonsulent, cand. jur. 3946 3638 ave@pharmadanmark.dk
Casper Gad Advokat 3946 3627 cg@pharmadanmark.dk
Christian K. Thorsted Kommunikationschef 2176 8404 ckt@pharmadanmark.dk
Danny Bukh Almstrup Chefkonsulent 3946 3632 dba@pharmadanmark.dk
Gry Hamborg Advokat 3946 3635 gh@pharmadanmark.dk
Hanne Højholdt Adamsen Juridisk chefkonsulent 3946 3612 hha@pharmadanmark.dk
Iben Treebak Chefkonsulent, karriere & netværk 3946 3618 ibt@pharmadanmark.dk
Julie Johnsen Juridisk chef, advokat 3946 3622 jujo@pharmadanmark.dk
Julie Strægaard PA for ledelsen 3132 6212 js@pharmadanmark.dk
Karin Ortmann Servicemedarbejder 4084 9833 ko@pharmadanmark.dk
Lotte Skovdal PDA-sagsbehandler og arrangementskoordinator 3946 3609 lsk@pharmadanmark.dk
Maria Stove Kommunikationskonsulent 3946 3600 ms@pharmadanmark.dk
Marie Fog Faglig chefkonsulent 3025 5311 mf@pharmadanmark.dk
Mathilde Bak Advokatfuldmægtig 3946 3629 mba@pharmadanmark.dk
Natasia Lykkeholm Klausen Advokat Barselsorlov nlk@pharmadanmark.dk
Nina Lund-Andersen Advokat 3946 3614 nla@pharmadanmark.dk
Rikke Løvig Simonsen Formand for Pharmadanmark 3124 0265 rls@pharmadanmark.dk
Sarah Piil Kommunikationskonsulent 6168 9854 ssp@pharmadanmark.dk
Simone Skovvart Piil Studentermedhjælper 3946 3606 spi@pharmadanmark.dk
Susanne Vodstrup Receptionist 3946 3607 sv@pharmadanmark.dk
Susie Stærk Ekstrand Adm. direktør 3017 8865 se@pharmadanmark.dk
Du er her:
Home - Uddannelses- og udviklingsfonden - U2F

Uddannelses- og udviklingsfonden - U2F

Uddannelses- og udviklingsfonden - U2F

Uddannelses- og udviklingsfonden, U2F er en fond, der kan søges af farmaceuter ansat på private apoteker. 

U2F fonden har til formål at yde økonomisk støtte til faglig uddannelse eller faglig udvikling af farmaceuter ansat på private apoteker.

Fonden administreres af U2F-udvalget.

Fondens midler kan søges til: 

  • Videreuddannelse af farmaceuter ansat på private apoteker. Den enkelte farmaceut kan - uanset kursustype – maximalt opnå støtte på kr. 25.000 til individuelle kurser per år. Der søges til ét specifikt kursus ad gangen og højst ét år frem
  • Kurser og aktiviteter der udvikler alle i eller dele af faggruppen. Ved kurser kan der søges til kursusafgift, rejse med billigste transportmiddel samt ophold (max. en overnatning pr. kursusdag). Fortæring kan dækkes, hvis den er en del af en samlet kursuspakke. Der bevilges ikke støtte til tabt arbejdsfortjeneste
  • Undersøgelser og analyser vedrørende farmaceuters uddannelse og arbejde på private apoteker
  • Studierejser med fagligt indhold - dog max. én rejse per person/gruppe hvert tredje år. Der kan max. bevilges kr. 15.000 til dækning af en studierejse. Støtte til FIP kongresgebyr kan bevilliges. Støtte til FIP transport og hotel kan bevilges ved godkendt abstract. Der bevilges ikke støtte til tabt arbejdsfortjeneste og fortæring
  • Tilskud til projekter der vedrører kommunikation og samspil på apoteket
  • Tilskud efter konkret vurdering.

Generelt 
U2F Fonden tilføres hvert år ca. kr. 500.000. Der er således ca. kr. 125.000 til uddeling hvert kvartal, som fordeles efter ovenstående retningslinjer. 
 
Bevillinger fra U2F Fonden bortfalder automatisk, hvis de ikke er anvendt senest et år efter det i ansøgningen fastsatte sluttidspunkt. Man skal have brugt sin overenskomstmæssige ret til efteruddannelse, inden man søger midler i fonden. 

Uddannelses- og Udviklingsfonden U2F kan søges fire gange årligt. Ansøgningsfristerne er den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Behandlingstiden kan være op til tre måneder. Der kan ikke søges støtte med tilbagevirkende kraft. Anvend følgende ansøgningskema i forbindelse med din ansøgning og send din ansøgning til pd@pharmadanmark.dk Ansøgningen skal sendes som en samlet pdf-fil. 
 

Pharmadanmark    CVR 65250314