LOG IN BLIV MEDLEM
  • English
  • Dansk
Kontakt os

Adresse

Rygards Alle 1
2900 Hellerup
Tlf: 3946 3600
Jura tlf: 3190 3600
pd@pharmadanmark.dk

Sekretariatets åbningstider

Telefonisk

Mandag - torsdag 09.30 - 16.00
Fredag 09.30 - 14.00

På adressen

Mandag - torsdag 09.30 - 16.00
Fredag 09.30 - 14.00
Navn Stilling Telefon E-mail
Andreas Thilqvist Konsulent 39463626 at@pharmadanmark.dk
Annette Meyer Økonomi- og administrationschef 39463639 am@pharmadanmark.dk
Arendse Veirø Specialkonsulent, cand. jur. ​3946 3638 ave@pharmadanmark.dk
Bente Gade Chef for ledelsessekretariatet 39463621 bg@pharmadanmark.dk
Bo Ekkert Knudsen Juridisk chef, advokat 20769923 bek@pharmadanmark.dk
Casper Gad Advokat 39463627 cg@pharmadanmark.dk
Christian K. Thorsted Kommunikationschef 39463614 ckt@pharmadanmark.dk
Frederik Kragh Nielsen Politisk konsulent 39463620 fkn@pharmadanmark.dk
Gry Hamborg Jurist 3946 3635 gh@pharmadanmark.dk
Iben Treebak Chefkonsulent, Karriere & Netværk 39463618 ibt@pharmadanmark.dk
Julie Strægaard PA for ledelsen 3132 6212 js@pharmadanmark.dk
Karin Ortmann Servicemedarbejder 40849833 ko@pharmadanmark.dk
Lotte Skovdal PDA sagsbehandler og arrangementskoordinator 39463609 lsk@pharmadanmark.dk
Malene Dalmark Espeland Kommunikationskonsulent 39463634 mde@pharmadanmark.dk
Manna Louise Schreiner Nielsen Studentermedhjælper 39463603 mln@pharmadanmark.dk
Marie Fog Faglig chefkonsulent 39463619 mf@pharmadanmark.dk
Natasia Lykkeholm Klausen Advokat 39463636 nlk@pharmadanmark.dk
Pressetelefon 21768404 ckt@pharmadanmark.dk
Rikke Løvig Simonsen Formand for Pharmadanmark 31240265 rls@pharmadanmark.dk
Sarah Piil Kommunikationskonsulent 39463637 ssp@pharmadanmark.dk
Simone Skovvart Piil Studentermedhjælper 39463606 spi@pharmadanmark.dk
Susanne Vodstrup Receptionist 39463607 sv@pharmadanmark.dk
Susie Stærk Ekstrand Adm. direktør 30178865 se@pharmadanmark.dk
Troels Yde Toftdahl Politisk Chef 41463626 tyt@pharmadanmark.dk
Du er her:
Hjem - Nyheder - Farmaceuter sikrer sammenhæng og medicinsikkerhed

Farmaceuter sikrer sammenhæng og medicinsikkerhed

Farmaceuter sikrer sammenhæng og medicinsikkerhed
01.02.2019 Redaktionen

Pharmadanmark havde i denne uge et vellykket møde med sundheds- og innovationsministrene om regeringens sundhedsudspil. Her udfoldede formand Rikke Løvig Simonsen, hvordan farmaceuter bidrager til nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne.

Tirsdag mødtes Pharmadanmark med innovationsminister Sophie Løhde og sundhedsminister Ellen Trane Nørby om den sundhedsreform, regeringen præsenterede for nyligt.

På mødet udfoldede Pharmadanmark – med formand Rikke Løvig Simonsen i spidsen – farmaceuters bidrag til et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen for patienterne. Det gør farmaceuter i dag såvel som i morgen på sygehuse, i kommuner og på det lokale apotek.  

”Vi havde et rigtig godt møde med ministrene. Farmaceuter har den lægemiddelfaglige ekspertise til at sikre korrekt medicinhåndtering. Deres ressourcer bør udnyttes bedst muligt i et konstruktivt samspil med øvrige faggrupper i hele sundhedsvæsenet. Det er til gavn for dem, det hele handler om. Nemlig patienterne,” siger Rikke Løvig Simonsen.

For eksempel samarbejder farmaceuter med læger om patienternes medicinske behandling. Det giver lægerne tid til at være læger. Farmaceuters tilstedeværelse kan medvirke til at løse de store udfordringer med medicinfejl og andre utilsigtede hændelser i forbindelse med sektorovergange. Ligeledes er der et stort potentiale i at reducere akutte og medicinske genindlæggelser.

Bred indsats
Sundhedsudspillet fremhæver apotekets rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Her nævnes opgaver som medicinsamtaler for kronikere og fra 1. juli genordinering af visse lægemidler, som farmaceuter udfører. I mødet med borgerne på apoteket sikrer apoteksfarmaceuter, at borgerne får den rette medicin og ikke mindst, at de tager den korrekt. Men farmaceuter sørger også for sikker medicin til patienterne på landets sygehuse. En kerneopgave man med fordel også kan løse i de sundhedshuse, reformudspillet bringer i spil, ifølge kredsformand for Pharmadanmark – Hospital Louise Winnecke Jensen:

”Farmaceuten er en vigtig del af det tværfaglige team, der er omkring patienten på sygehuset. Vi arbejder tæt sammen med særligt læger og sygeplejersker, men også ergoterapeuter, diætister og andre faggrupper. Lægemidler er en afgørende brik i behandlingens helhed. Her optimerer farmaceuten den medicinske behandling for netop at opnå den bedste behandling til patienten,” siger hun.

Kvalitetsarbejdet indebærer medicingennemgang for den enkelte patient, overblik, særlig opmærksomhed på bivirkninger og bedre alternativer til et givent lægemiddel. Ydermere prioriterer og seponerer farmaceuter medicin.

”Farmaceuters rolle kan med fordel udvides til sundhedshuse. Vi vil endnu bedre kunne sikre og styrke den medicinske behandling, når vi er tættere på patienten, og hvis vi er del af et behandlingsteam andre steder end på sygehusene. Vi ser det også mere og mere i kommunerne, at farmaceuterne kvalitetssikrer håndtering af medicin i hjemmeplejen og på plejehjem,” siger Louise Winnecke Jensen og uddyber, hvordan farmaceuter underviser eksempelvis sosu’er og sygeplejersker i medicinhåndtering.

Farmaceuter har således en bred forståelse for, hvad der sker i praksis, på et primærapotek, i kommunerne, på sygehuset og ikke mindst i overgangen fra sygehus, hvor medicin er så central en del af patienters behandling. Således kan farmaceuter bidrage afgørende til det sammenhængende sundhedsvæsen: ved at skabe overblik, sammenhæng og sikkerhed i patienters medicinske behandling på tværs af sektorer og i tæt samarbejde med andre faggrupper.

Tilstede på mødet med ministrene var ud over Pharmadanmark også Apotekerforeningen og Farmakonomforeningen.

04.04.2019
Life science på dagsordenen i valgkampen. Senest den 17. juni skal der afholdes folketingsvalg, og Pharmadanmark vil gøre sit for at bringe valgkampen tæt på medlemmerne – og medlemmerne tæt på...
27.03.2019
Hvordan imødekommer danske life science-virksomheder bedst den digitale transformation? Dét er blandt spørgsmålene, som Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen besvarer i JP-tillægget 'Analyse...
26.03.2019
Regeringen og Dansk Folkeparti har i dag indgået aftale om en sundhedsreform, som bl.a. skal give lægerne tid til at være læger, som skal sikre flere sygeplejersker, og som skal styrke...
12.03.2019
Farmakonomforeningen skriver i dag i et debatindlæg i Altinget, at også farmakonomer skal have lov til at udføre medicinsamtaler til kronikere – i dag er opgaven forbeholdt apoteksfarmaceuter....
@ 2017 Pharmadenmark    CVR 65250314