LOG IN BLIV MEDLEM
  • English
  • Dansk
Kontakt os

Adresse

Rygårds Alle 1
2900 Hellerup
3946 3600
Jura 3946 3605
Presse 2989 3169
Karriere 3946 3630 pd@pharmadanmark.dk

Sekretariatets åbningstider

Mandag - torsdag 9.30-16.00
Fredag 9.30-14.00
Navn Stilling Telefon E-mail
Anders Rune Bjerrum Chef for politik, kommunikation og presse 2989 3169 ab@pharmadanmark.dk
Andreas Thilqvist Marketingansvarlig 2893 3311 at@pharmadanmark.dk
Annette Meyer Økonomi- og administrationschef 3946 3600 am@pharmadanmark.dk
Arendse Veirø Specialkonsulent, cand. jur. 3946 3638 ave@pharmadanmark.dk
Casper Gad Advokat 3946 3627 cg@pharmadanmark.dk
Christian K. Thorsted Kommunikationschef 2176 8404 ckt@pharmadanmark.dk
Danny Bukh Almstrup Chefkonsulent 3946 3632 dba@pharmadanmark.dk
Gry Hamborg Advokat 3946 3635 gh@pharmadanmark.dk
Hanne Højholdt Adamsen Juridisk chefkonsulent 3946 3612 hha@pharmadanmark.dk
Iben Treebak Chefkonsulent, karriere & netværk 3946 3618 ibt@pharmadanmark.dk
Julie Johnsen Juridisk chef, advokat 3946 3622 jujo@pharmadanmark.dk
Julie Strægaard PA for ledelsen Barselsorlov js@pharmadanmark.dk
Karin Ortmann Servicemedarbejder 4084 9833 ko@pharmadanmark.dk
Lotte Skovdal PDA-sagsbehandler og arrangementskoordinator 3946 3609 lsk@pharmadanmark.dk
Marie Fog Faglig chefkonsulent 3025 5311 mf@pharmadanmark.dk
Mathilde Bak Advokatfuldmægtig 3946 3629 mba@pharmadanmark.dk
Natasia Lykkeholm Klausen Advokat 3946 3636 nlk@pharmadanmark.dk
Rikke Løvig Simonsen Formand for Pharmadanmark 3124 0265 rls@pharmadanmark.dk
Sarah Piil Kommunikationskonsulent 6168 9854 ssp@pharmadanmark.dk
Simone Skovvart Piil Studentermedhjælper 3946 3606 spi@pharmadanmark.dk
Susanne Vodstrup Receptionist 3946 3607 sv@pharmadanmark.dk
Susie Stærk Ekstrand Adm. direktør 3017 8865 se@pharmadanmark.dk
Du er her:
Home - Nyheder - Flere penge til grøn forskning i 2021

Flere penge til grøn forskning i 2021

Flere penge til grøn forskning i 2021
31.08.2020 Redaktionen

Puljen til offentlig grundforskning bliver mindre i 2021, til gengæld bliver der afsat flere midler til grøn forskning sammenlignet med tidligere år. Sådan lyder udspillet fra regeringen i finanslovsforslaget for 2021. Det betyder, at forskningsmidlerne samlet set ender på samme niveau som i 2020. 

Pharmadanmark roser regeringen for at opprioritere den grønne forskning.

Danmark skal reducere sin udledning af drivhusgasser med 70 pct. frem mod 2030, og life science er blandt de brancher, som skal levere nye innovative løsninger for at nå i mål med den ambitiøse målsætning.

"Vi har alle en vigtig opgave med at mindske vores fodaftryk på klimaet. Vejen dertil er ikke klar, men sikkert er det, at der skal findes nye løsninger, og der er life science og grøn forskning en afgørende brik. Der ligger et stort potentiale for Danmark i at skabe verdens mest bæredygtige life science-industri. Det kan ikke blot kaste nye innovative produkter og arbejdspladser af sig, men det vil også gøre Danmark mere attraktiv for dygtige udenlandske fagfolk, som industrien har brug for," siger Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen. 

På trods af de positive grønne toner i finanslovsforslaget, havde Pharmadanmark gerne set, at den offentlige forskningsindsats samtidig var blevet øget, så midlerne til grundforskning ikke bliver ramt af det faldende BNP. 

Rikke Løvig Simonsen påpeger, at det er ærgerligt, at regeringen ikke har valgt fastfryse puljen til grundforskningen og lægge midlerne til grøn forskning oven i, så den offentlig forskning samlet set kunne få en opprioritering.

"Grundforskningen er med til at give kreative, nye idéer og forskningstalenter plads til at udfolde sig. Det  er selve kernen i det fremragende forskningsmiljø, vi har i Danmark, og det er med til at sikre, at de offentlig private samarbejder kan høste frugten. Det er derfor vigtigt at sikre, at der bliver afsat tilstrækkelig med statslige midler og investeret langsigtet i den frie forskning, så forskerne har de bedste muligheder for at forfølge deres idéer uafhængigt af erhvervslivet,” siger Rikke Løvig Simonsen.  

Udover økonomiske midler til grundforskningen handler det også om karriereveje og ansættelsesvilkår, så universiteterne kan tiltrække de mest dygtige og talentfulde forskere.

"Faktum er, at der i Danmark de seneste 5-10 år er sket en eksplosion i løstansatte forskere. De skal år efter år søge om midler til deres næste forskningsprojekt. Det er ikke befordrende for at skabe forskning i verdensklasse, som ikke mindst den private life science-sektor og i sidste ende Danmark som samfund er direkte afhængig af,” siger Rikke Løvig Simonsen.

 

FAKTA

Med regeringens finanslovforslag for 2021 udgør det offentlige forskningsbudget 23,5 milliarder kroner. Det svarer til 1 procent af BNP og opfylder målsætningen om, at de offentlige investeringer i forskning er mindst 1 procent af BNP for forskningsområdet. 

Hertil kommer, at regeringen fra reserven til genstart af dansk økonomi prioriterer yderligere 750 millioner kroner i 2021 til grøn forskning. 

Dermed ender det samlede offentlige forskningsbudget i 2021 med at udgøre 24,2 milliarder kroner. Til sammenligning udgjorde det offentlige forskningsbudget i 2020 ligeledes 24,2 milliarder kroner i 2021-prisniveau. 

Læs pressemeddelelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet
 

08.04.2021
Pharmadanmark har forsøgt at forhandle en lokalaftale, som giver medlemmer på Region Hovedstadens vaccinationscentre den rette honorering for arbejde om aftenen og i weekender, på plads med...
30.03.2021
Dansk Erhverv er kommet med et uddannelsesudspil, hvis ærinde er at fremtidssikre vores uddannelser, og som foreslår at tilføre 3,5 mia. kr. til uddannelsessystemet. En del af udspillet er også at...
26.03.2021
Grundet COVID-19 og der ikke er udmeldt ændringer vedrørende forsamlingsforbuddet vil Pharmaforsikrings ekstraordinære generalforsamling den 7. april 2021 kl. 09.30 blive afholdt virtuelt. Du skal...
24.03.2021
Når Pharmadanmark og Den Danske Dyrlægeforening 1. september etablerer et nyt fællessekretariat, er det ikke kun en praktisk foranstaltning, der skal ruste de to selvstændige foreninger til fremtiden...
Pharmadanmark    CVR 65250314