LOG IN BLIV MEDLEM
  • English
  • Dansk
Kontakt os

Adresse

Rygårds Alle 1
2900 Hellerup
3946 3600
Jura 3946 3605
Presse 2989 3169
Karriere 3946 3630 pd@pharmadanmark.dk

Sekretariatets åbningstider

Mandag - torsdag 9.30-16.00
Fredag 9.30-14.00
Navn Stilling Telefon E-mail
Anders Rune Bjerrum Chef for politik, kommunikation og presse 2989 3169 ab@pharmadanmark.dk
Andreas Thilqvist Marketingansvarlig 2893 3311 at@pharmadanmark.dk
Annette Meyer Økonomi- og administrationschef 3946 3600 am@pharmadanmark.dk
Arendse Veirø Specialkonsulent, cand. jur. 3946 3638 ave@pharmadanmark.dk
Casper Gad Advokat 3946 3627 cg@pharmadanmark.dk
Christian K. Thorsted Kommunikationschef 2176 8404 ckt@pharmadanmark.dk
Danny Bukh Almstrup Chefkonsulent 3946 3632 dba@pharmadanmark.dk
Gry Hamborg Advokat 3946 3635 gh@pharmadanmark.dk
Hanne Højholdt Adamsen Juridisk chefkonsulent 3946 3612 hha@pharmadanmark.dk
Iben Treebak Chefkonsulent, karriere & netværk 3946 3618 ibt@pharmadanmark.dk
Julie Johnsen Juridisk chef, advokat 3946 3622 jujo@pharmadanmark.dk
Julie Strægaard PA for ledelsen Barselsorlov js@pharmadanmark.dk
Karin Ortmann Servicemedarbejder 4084 9833 ko@pharmadanmark.dk
Lotte Skovdal PDA-sagsbehandler og arrangementskoordinator 3946 3609 lsk@pharmadanmark.dk
Marie Fog Faglig chefkonsulent 3025 5311 mf@pharmadanmark.dk
Mathilde Bak Advokatfuldmægtig 3946 3629 mba@pharmadanmark.dk
Natasia Lykkeholm Klausen Advokat 3946 3636 nlk@pharmadanmark.dk
Rikke Løvig Simonsen Formand for Pharmadanmark 3124 0265 rls@pharmadanmark.dk
Sarah Piil Kommunikationskonsulent 6168 9854 ssp@pharmadanmark.dk
Simone Skovvart Piil Studentermedhjælper 3946 3606 spi@pharmadanmark.dk
Susanne Vodstrup Receptionist 3946 3607 sv@pharmadanmark.dk
Susie Stærk Ekstrand Adm. direktør 3017 8865 se@pharmadanmark.dk
Du er her:
Home - Nyheder - Faldende BNP kan få store konsekvenser for forskning

Faldende BNP kan få store konsekvenser for forskning

Faldende BNP kan få store konsekvenser for forskning
11.08.2020 Redaktionen

Det danske bruttonationalprodukt (BNP) står til at falde med cirka fem procent på grund af corona-krisen, og det kan sætte dansk forskning under pres. Det vurderer det uafhængige rådgivningsorgan Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) i en redegørelse.

Bekymringen skyldes, at skiftende regeringer i 10 år har haft som mål at afsætte mindst en procent af BNP til forskning og innovation (FoU). Derfor er det godt for forskningen, når BNP stiger, men alvorligt, når BNP som nu falder. Ikke blot fordi det betyder et fald i FoU-budgetterne, men også fordi nedgangen sker hurtigt og samtidig med andre alvorlige faktorer:

  • Universiteterne har været lukkede, og megen forskning blev sat i stå, da forskerne blev sendt hjem.
  • Erhvervslivets investeringer i FoU forventes at falde som følge af en generel afmatning forårsaget af krisen og nedgang i eksporten.
  • En række af de private fonde, der investerer i offentlig forskning, baserer deres uddelinger på virksomheder, som er ramt af krisen.

”Fastholder man politisk den snævre fortolkning af en-procentmålsætningen, vil det offentlige forskningsbudget næste år blive mindre end i år. Det er sandsynligvis i særligt grad de unge, der kommer til at betale prisen. Vælger de at vinke farvel til en fremtidig karriere i FoU, fordi vilkårene bliver væsentligt forringet, betaler Danmark en høj pris. Besparelser på det offentlige forskningsbudget er ikke vejen frem i en krisetid. Nu handler det om, at vi undgår at miste talent, kvalitet og fremtidige løsninger og teknologier. Det er trods alt forskning og innovation, der har potentialet til at bringe os videre,” konkluderer DFiR.

Karriereveje og ansættelsesvilkår

Pharmadanmark har længe argumenteret for, at den offentlige forskningsindsats bør øges og ser derfor med stor bekymring på udsigterne.

Pharmadanmark har påpeget, at der er behov for investering i såvel langsigtet grundforskning som i mere anvendelsesorienteret forskning på universiteter og sektorforskningsinstitutioner.

Ønsker man forskning i verdensklasse, så kræver det efter Pharmadanmarks mening også fokus på universiteternes karriereveje og ansættelsesvilkår. De er i de senere år blevet markant ringere. Det er også helt afgørende, at der skabes faglige elitemiljøer til gavn for studerende og forskere på universiteterne, mener Pharmadanmark.

Gennemslagskraft for de offentlige life science

En ny rapport fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor den offentlige forskning inden for life science er blevet udsat for et grundigt serviceeftersyn, viser i øvrigt, at den videnskabelige gennemslagskraft for de offentlige life science-publikationer er høj og samlet set er på niveau med gennemsnittet af danske forskningspublikationer. Desuden er antallet af forskningsaftaler mellem universitetshospitaler og erhvervslivet steget markant fra cirka 700 aftaler i 2010 til knap 1.200 i 2017.

Af servicetjekket fremgår det også, at ni procent af de danske life science-forskningspublikationer publiceres sammen med erhvervslivet, hvilket er den næsthøjeste andel af sampublikationer inden for life science med erhvervslivet blandt sammenlignelige lande.

08.04.2021
Pharmadanmark har forsøgt at forhandle en lokalaftale, som giver medlemmer på Region Hovedstadens vaccinationscentre den rette honorering for arbejde om aftenen og i weekender, på plads med...
30.03.2021
Dansk Erhverv er kommet med et uddannelsesudspil, hvis ærinde er at fremtidssikre vores uddannelser, og som foreslår at tilføre 3,5 mia. kr. til uddannelsessystemet. En del af udspillet er også at...
26.03.2021
Grundet COVID-19 og der ikke er udmeldt ændringer vedrørende forsamlingsforbuddet vil Pharmaforsikrings ekstraordinære generalforsamling den 7. april 2021 kl. 09.30 blive afholdt virtuelt. Du skal...
24.03.2021
Når Pharmadanmark og Den Danske Dyrlægeforening 1. september etablerer et nyt fællessekretariat, er det ikke kun en praktisk foranstaltning, der skal ruste de to selvstændige foreninger til fremtiden...
Pharmadanmark    CVR 65250314