LOG IN BLIV MEDLEM
 • English
 • Dansk
Kontakt os

Adresse

Rygårds Alle 1
2900 Hellerup
3946 3600
Jura 3946 3605
Presse 2176 8404
Karriere 3946 3630 pd@pharmadanmark.dk

Sekretariatets åbningstider

Mandag - torsdag 9.30-16.00
Fredag 9.30-14.00
Navn Stilling Telefon E-mail
Andreas Thilqvist Konsulent 2893 3311 at@pharmadanmark.dk
Annette Meyer Økonomi- og administrationschef 3946 3600 am@pharmadanmark.dk
Arendse Veirø Specialkonsulent, cand. jur. Barselsorlov ave@pharmadanmark.dk
Casper Gad Advokat 3946 3627 cg@pharmadanmark.dk
Christian K. Thorsted Kommunikationschef 2176 8404 ckt@pharmadanmark.dk
Danny Bukh Almstrup Chefkonsulent 3946 3632 dba@pharmadanmark.dk
Gry Hamborg Advokat 3946 3635 gh@pharmadanmark.dk
Hanne Højholdt Adamsen Juridisk chefkonsulent 3946 3612 hha@pharmadanmark.dk
Iben Treebak Chefkonsulent, karriere & netværk 3946 3618 ibt@pharmadanmark.dk
Jakob Ørum Jørgensen Advokatfuldmægtig 3946 3615 jj@pharmadanmark.dk
Julie Johnsen Juridisk chef, advokat 3946 3633 jujo@pharmadanmark.dk
Julie Strægaard PA for ledelsen 3132 6212 js@pharmadanmark.dk
Karin Ortmann Servicemedarbejder 4084 9833 ko@pharmadanmark.dk
Lotte Skovdal PDA-sagsbehandler og arrangementskoordinator 3946 3609 lsk@pharmadanmark.dk
Maria Stove Kommunikationskonsulent 2972 5545 ms@pharmadanmark.dk
Marie Fog Faglig chefkonsulent 3025 5311 mf@pharmadanmark.dk
Natasia Lykkeholm Klausen Advokat Barselsorlov nlk@pharmadanmark.dk
Nina Lund-Andersen Advokat 3946 3614 nla@pharmadanmark.dk
Rikke Løvig Simonsen Formand for Pharmadanmark 3124 0265 rls@pharmadanmark.dk
Sarah Piil Kommunikationskonsulent Barselsorlov ssp@pharmadanmark.dk
Simone Skovvart Piil Studentermedhjælper 3946 3606 spi@pharmadanmark.dk
Susanne Vodstrup Receptionist 3946 3607 sv@pharmadanmark.dk
Susie Stærk Ekstrand Adm. direktør 3017 8865 se@pharmadanmark.dk
Du er her:
Home - Nyheder - FAQ om corona-situationen

FAQ om corona-situationen

FAQ om corona-situationen
01.04.2020 Redaktionen

Pharmadanmark har samlet spørgsmål og svar på nogle af de mest almindelige ansættelsesretlige og praktiske spørgsmål om corona. Vi udbygger løbende i takt med, at nye aftaler, ordninger og problemstillinger opstår.

Pharmadanmark har sendt sekretariatet hjem, men har fra mandag 20. april begyndt en gradvis opstart. Vigtige ydelser som juridisk rådgivning, karrierevejledning og PDA ansøgninger håndteres på normal vis. Du kan læse nærmere om, hvordan du kontakter os i Pharmadanmark her. Indtil videre er alle medlemsarrangementer aflyst frem til 10. maj.

Læs vores øvrige nyheder om corona her.

Kontakt Pharmadanmarks juridiske afdeling på jura@pharmadanmark.dk eller 3946 3605, hvis corona-situationen rejser ansættelsesretlige spørgsmål.
 

FAQ

Offentligt ansatte

Aftaler om frihed for offentligt ansatte
Parterne på det offentlige arbejdsmarked har indgået aftaler om de offentligt ansattes rettigheder og vilkår i hjemsendelsesperioden. Aftalerne indeholder nogle af følgende hovedpunkter:

 • Ansatte, der efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden 28. marts – 13. april 2020, skal afvikle frihed i en periode på op til fem arbejdsdage.
 • Der kan anvendes forskellige typer af frihed, herunder feriedage, dage fra 6. ferieuge, afspadsering mv. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønske fra medarbejderen.
 • Det besluttes lokalt, i dialog med den ansatte, hvilken type frihed der skal anvendes samt hvornår friheden skal afvikles. Afvikling af frihed kan dog pålægges med dags varsel, men så tidligt som muligt.
 • Friheden afvikles i hele dage.
 • Frihed afholdt i perioden fra 13. marts 2020 til og med 27. marts 2020 medregnes.
 • Endelig kan det være muligt med tilsvarende forkortet varsel at fremrykke planlagt ferie og/ eller dage fra 6. ferieuge til afholdelse i perioden 14. april – 30. april, så det fremrykkes til afholdelse i perioden til og med den 13. april 2020. Arbejdsgiver skal erstatte eventuelt økonomisk tab som følge af en sådan ændring.

Jeg er offentlig ansat, er jeg essentielt personale?
Din arbejdsgiver bør orientere dig. Hvis du er i tvivl, om du er hjemsendt eller ej fra 13. marts som følge af statsministerens udmelding, så kontakt først nærmeste leder for svar på, om du skal møde på arbejde. Hvis du ikke har hørt noget fra din arbejdsgiver, bør du som udgangspunkt forvente, at du skal møde på arbejde.

  Privat sektor, selvstændige og studerende, herunder hjælpepakker
  Er du selvstændig?
  Har du i din aftale med kunden aftalt særlige vilkår for aflysning, er udgangspunktet, at disse vilkår gælder. Du skal være opmærksom på, at der kan være tale om force majeure, og du dermed risikerer, at du ikke kan gøre aflysningsvilkårene gældende.
  Pharmadanmark anbefaler, at du går i dialog med kunden om af finde en løsning, som fungerer for jer begge, fx udskyder opgaven til et senere tidspunkt. På den måde mister du ikke din indtjening, men udskyder den. Måske kan opgaven også løses, uden at I behøver at mødes fysisk og dermed risikerer smitte. 
  Nogle selvstændige har forsikret sig imod driftstab. Har du en sådan forsikring, skal du naturligvis med det samme kontakte forsikringsselskabet.
  Hvis du ønsker at gøre brug af hjælpepakken til freelancere (selvstændige uden CVR-nummer med en væsentlig B-indkoms) kan du læse mere om hvad og hvordan her
  Hvis du som selvstændig bliver syg af virusset, kan du få sygedagpenge efter de almindelige sygedagpengeregler, hvis du er medlem af en a-kasse. Sættes du i hjemmekarantæne som selvstændig, er det endnu usikkert, om du kan forvente at få sygedagpenge.  

  Er du studerende?
  Hvis du bliver forsinket i din videregående uddannelse som følge af corona-situationen, kan du søge om tillæg af SU-klip til ramme og støttetid. Der vil dog altid være tale om en konkret afgørelse i forhold til den enkelte SU-ansøger, hvor du skal kunne godtgøre, at der er årsagssammenhæng mellem corona-situationen og din forsinkelse. Læs mere i Pharmadanmarks overblik til studerende

  Apoteksområdet (se også denne nyhed - OBS aftalen er forlænget til den 10. maj)
  Hvilke krav skal apoteket overholde for at sikre mig, der er ansat på apotek, bedst muligt imod smitte?
  Dagligvarebutikker og apoteker holder forsat åbent, men for dem gælder der en række særlige restriktioner af hensyn til at begrænse smitte bedst muligt. Det enkelte apotek skal derfor sikre følgende: 

  • Der skal være plads nok, dvs. at der skal være fire kvadratmeter gulvareal per kunde.
  • Arbejdsgiver skal sørge for, at medarbejderne følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
  • Der skal hænges informationsmateriale op god håndhygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
  • Der skal i videst muligt omfang stilles håndsprit, vand og sæbe til rådighed.
  • Lokalerne skal så vidt muligt indrettes, så smittefare minimeres.

  Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet,

  Oplever du, at de pågældende krav ikke er overholdt på din arbejdsplads, så kontakt juridisk afdeling i Pharmadanmark for nærmere rådgivning. 

  Særligt udsatte / risikogrupper
  Jeg er gravid, kronisk syg eller på anden vis en særlig risikogruppe, hvad skal jeg gøre?
  Hvis du er for syg til at møde på arbejde, melder du dig syg, se følgende spørgsmål i denne FAQ. Hvis du ikke er syg, men bekymret fordi du er særligt udsat, så bør du kontakte læge for en lægefaglig vurdering af, om du kan møde på arbejde eller må sygemeldes. Hvis du ikke kontakter læge, eller lægen ikke vil sygemelde dig, og du stadig er bekymret, så kontakt arbejdsgiver og gå i dialog om, hvordan du kan sikres bedst muligt, f.eks. hjemmearbejde eller skærmet på anden vis.

  Jeg er gravid i uge 28 eller mere, hvad betyder det for mit arbejde?

  Ud fra et forsigtighedsprincip råder Sundhedsstyrelsen alle gravide i uge 28 (28+0) eller mere, der arbejder i ældre- eller sundhedssektoren, til at have hjemmearbejdsplads uden udgående arbejde. Hvis det ikke er muligt, skal du som gravid i 28. uge eller mere sygemeldes. 

  Jeg er ikke selv særligt udsat, men en i min hustand er, kan jeg sygemelde mig?
  Så længe du ikke selv er syg, kan du ikke sygemelde dig. Indgå i dialog med din arbejdsgiver om, hvordan du kan arbejde mere afskærmet eller hjemmefra, benytte afspadsering eller ferie eller i sidste ende holde fri uden løn. Du må ikke bare udeblive. Hvis du står i den konkrete situation, og det ikke kan løse sig, så kontakt juridisk afdeling for nærmere rådgivning.

  Frivillige
  Jeg vil gerne melde mig som frivillig, hvordan gør jeg?
  Pharmadanmark støtter medlemmerne i at melde sig frivilligt til den jobbank, regionerne har oprettet til formålet. Derudover skal du være opmærksom på, hvad der står i din kontrakt om bibeskæftigelse og frivilligt arbejde. Selv hvis du er hjemsendt fra din arbejdsgiver, kan du ikke bare formode, at du kan stå til rådighed for resten af arbejdsmarkedet eller kriseberedskab. Vi anbefaler derfor, at du går i dialog med din arbejdsgiver og eventuelt kontakter Pharmadanmarks juridiske afdeling for nærmere rådgivning, hvis I ikke kan løse det lokalt. Hvis du er ledig, bør du tjekke med din a-kasse, inden du melder dig som frivillig, at det ikke er et problem i forhold dine dagpenge.

  Sygdom og karantæne
  Har jeg ret til løn, hvis jeg bliver pålagt i karantæne?
  Ja, hvis du bliver pålagt karantæne enten af myndighederne eller din arbejdsgiver, har du som udgangspunkt ret til sædvanlig løn. Du skal stille din arbejdskraft til rådighed for arbejdsgiver, og du kan blive pålagt at arbejde hjemmefra.

  Husk, at få det på skrift fra arbejdsgiveren, hvis du sendes i karantæne på arbejdsgivers initiativ.

  Hvis jeg bliver syg?
  Så har du som udgangspunkt ret til løn under sygdom.

  Hvad gør jeg, hvis jeg har mistanke om, at jeg er blevet smittet?
  Hvis du har været i en af risikozonerne, så se ovenstående punkt. Uanset om du har været i en risikozone, så kontakt din læge, hvis du tror, du kan være smittet, og følg dennes instruks. Hvis du er syg, har du som udgangspunkt ret til løn under sygdom. Hvis du ikke er syg, men stadig bekymret, så kontakt din arbejdsgiver, og følg dennes instruks.

  Kan jeg blive hjemme og sætte mig selv i hjemmekarantæne for at undgå at blive smittet?
  Du kan som udgangspunkt ikke undlade at møde på arbejde for at undgå at blive smittet, da det som udgangspunkt ikke vil være lovligt forfald. Lovligt forfald er sygdom og/eller pålagt karantæne fra sundhedsmyndighederne eller arbejdsgiver. Du skal drøfte med arbejdsgiver, hvis du mener, der er en særlig risiko for dit liv eller helbred ved at gå på arbejde. Hvis du udebliver fra arbejde uden aftale med din arbejdsgiver, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, så kontakt Pharmadanmark for nærmere rådgivning.

  Transport og hjemmearbejde
  Hvad gør jeg, hvis mit barn ikke kan komme i skole eller institution?
  Har dit barns institution, skole osv. er lukket, vil dette ikke medføre ret til fravær. Flere steder etableres der alternativ pasning af kommunen. Hvis anden pasning ikke kan findes, må du spørge arbejdsgiver, om du kan arbejde forskudt i forhold til din partner eksempelvis, afholde ferie, afspadsering eller fri uden løn. Bemærk, at det ikke er en ret at tage sit barn med på arbejde, men det kan være en mulig løsning alt efter arbejdets art.

  Jeg er afhængig af kollektiv trafik, hvordan kommer jeg til og fra arbejde?
  Der er ikke et forbud mod at tage kollektiv trafik, men en række forholdsregler. Myndighederne opfordrer til, at den enkelte forsøger at møde tidligere eller senere end myldretid for at begrænse, hvor tæt man står. Hvis du har fleksible arbejdstider, så udnyt dette, men informer din nærmeste leder. Hvis du ikke har fleksible arbejdstider, er det vigtigt, du har en klar aftale med din arbejdsgiver, i fald du ønsker ændrede arbejdstider. Ellers kan det være ulovlig udeblivelse, hvis du kommer for sent eller går tidligt.

  Hvis du har mulighed for alternativ transport som cykel, så overvej det.

  Hvad sker der, hvis jeg kommer for sent på arbejde, fordi trafikken er påvirket af retningslinjer?
  Du skal være opmærksom på, at indtil myndighederne kommer med påbud som karantæne eller lignende, er du forpligtet til at møde på arbejde og til den aftalte tid. Hvis din arbejdstid ikke er fleksibel, bør du derfor afsætte ekstra tid til transport, da ekstra transporttid må forventes, hvis flere tager bil og skaber kø, eller togene pludselig ikke tager flere passagerer med. Det er som udgangspunkt dit ansvar at møde til tiden, så afsæt ekstra tid og/eller indgå en aftale med din arbejdsgiver.

  Rejser og rejseaktivitet
  Hvad gør jeg, hvis jeg er på ferie og ikke kan komme hjem?
  Hvis du er på ferie i udlandet og ikke kan komme hjem grundet karantæne eller rejsehindring, så du er forhindret i at møde på arbejde som planlagt, er der principielt tale om udeblivelse. Det kan dog ikke få ansættelsesretlige konsekvenser i den konkrete situation, men vil være for egen regning. Du skal derfor hurtigst muligt give din arbejdsgiver besked og forvente, at du selv skal dække fraværet i form af ferie, afspadsering eller egen betalt frihed.

  Kan jeg rejse til udlandet?
  Vi anbefaler, at du følger Udenrigsministeriets anbefalinger om rejser til udlandet. Hvis du rejser til en risikozone mod Udenrigsministeriets anbefalinger (orange eller rød), bringer du dig i risiko for, at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Derved kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du efterfølgende ikke kan møde på arbejde som planlagt.

  Vær desuden opmærksom på, at myndighedernes risikovurderinger løbende er steget, og hvis det forsætter, kan man strande et sted. 

  Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har været i en af risikozonerne?
  Giv myndighederne besked. Hvis du er syg eller får karantæne af myndighederne, så giv din arbejdsgiver besked. Hvis du ikke er syg eller i karantæne, giv da arbejdsgiver besked, inden du vender tilbage og afvent din arbejdsgivers instruks.

  Hvad betragtes som risikozoner?
  Risikozonerne for Corona kan læses her
  Rejsevejledningerne opdateres løbende og bør tjekkes helt indtil afrejse, hvis man forsat ønsker at tage af sted.

  Hvor finder jeg mere information om corona-smitte?
  Sundhedsstyrelsens hjemmeside og www.coronasmitte.dk, hvor relevante oplysninger fra myndigheder om corona-situationen er samlet.

   

  02.06.2020
  Pharmadanmarks årsregnskab for 1. januar 2019 til 31. december 2019 er nu tilgængeligt. Blandt de aktiviteter, fagforeningen har prioriteret, er bl.a. arbejdet med medlemsstrategi og...
  27.05.2020
  Hvert land har under coronakrisen arbejdet for at sikre egen forsyningssikkerhed og produktion af vacciner. Men landene skal samarbejde på tværs af grænser, skriver Pharmadanmarks formand, Rikke...
  25.05.2020
  Pharmadanmark lancerer nu en podcast-serie: 'Fra forskning til frontlinje - kampen mod corona', der har fokus på, hvordan life science-specialister har arbejdet under corona-krisen...
  20.05.2020
  Flere forskere bør få mulighed for at vende tilbage til laboratorierne på landets universiteter i planen for en genåbning af Danmark. Vigtig forskning inden for alvorlige sygdomme og behandling må...
  Pharmadanmark    CVR 65250314