LOG IN BLIV MEDLEM
  • English
  • Dansk
Kontakt os

Adresse

Rygårds Alle 1
2900 Hellerup
Tlf: 3946 3600
Jura tlf: 3946 3605
Presse tlf: 2176 8404 pd@pharmadanmark.dk

Sekretariatets åbningstider

Mandag - torsdag 9.30-16.00
Fredag 9.30-14.00
Navn Stilling Telefon E-mail
Andreas Thilqvist Konsulent 2893 3311 at@pharmadanmark.dk
Annette Meyer Økonomi- og administrationschef 3946 3600 am@pharmadanmark.dk
Arendse Veirø Specialkonsulent, cand. jur. Barselsorlov ave@pharmadanmark.dk
Bente Gade Chef for ledelsessekretariatet 5121 0661 bg@pharmadanmark.dk
Casper Gad Advokat 3946 3627 cg@pharmadanmark.dk
Cecillie B. Jakobsen Økonomi- og Administrationsmedarbejder 39463611 cj@pharmadanmark.dk
Christian K. Thorsted Kommunikationschef 2176 8404 ckt@pharmadanmark.dk
Frederik Kragh Nielsen Politisk konsulent 2448 6266 fkn@pharmadanmark.dk
Gry Hamborg Advokat 3946 3635 gh@pharmadanmark.dk
Iben Treebak Chefkonsulent, Karriere & Netværk 3946 3618 ibt@pharmadanmark.dk
Jakob Ørum Jørgensen Advokatfuldmægtig 3946 3615 jj@pharmadanmark.dk
Julie Johnsen Juridisk chef, advokat 3946 3633 jujo@pharmadanmark.dk
Julie Strægaard PA for ledelsen 3132 6212 js@pharmadanmark.dk
Karin Ortmann Servicemedarbejder 4084 9833 ko@pharmadanmark.dk
Kristine Hedegaard Jurist 3946 3623 kh@pharmadanmark.dk
Lotte Skovdal PDA sagsbehandler og arrangementskoordinator 3946 3609 lsk@pharmadanmark.dk
Mai-Brit Ladekarl Karrierevejleder 3946 3628 mbl@pharmadanmark.dk
Malene Dalmark Espeland Kommunikationskonsulent 3010 2277 mde@pharmadanmark.dk
Marie Fog Faglig chefkonsulent 3025 5311 mf@pharmadanmark.dk
Natasia Lykkeholm Klausen Advokat Barselsorlov nlk@pharmadanmark.dk
Rikke Løvig Simonsen Formand for Pharmadanmark 3124 0265 rls@pharmadanmark.dk
Sarah Piil Kommunikationskonsulent 6168 9854 ssp@pharmadanmark.dk
Simone Skovvart Piil Studentermedhjælper 3946 3606 spi@pharmadanmark.dk
Susanne Vodstrup Receptionist 3946 3607 sv@pharmadanmark.dk
Susie Stærk Ekstrand Adm. direktør 3017 8865 se@pharmadanmark.dk
Troels Yde Toftdahl Politisk Chef 4146 3626 tyt@pharmadanmark.dk
Du er her:
Home - Lønninger for apoteksansatte

Lønninger for apoteksansatte

Lønninger for apoteksansatte

Som apoteksansat hører man til det nye lønsystem, som består af skalaløn, funktionstillæg, kvalifikationstillæg og resultatløn.

Ny løn er tænkt som et redskab, der kan understøtte udviklingen af apoteket og de ansatte, således at der kan ydes den bedst mulige service over for kunderne. Ny Løn skal understøtte dynamikken på apoteket.
Det er aftalt centralt, at anvendelsen af midlerne skal aftales lokalt, hvilket indebærer, at der skal indgås en skriftlig aftale mellem apotekeren og farmaceuten. Apotekerforeningen har udarbejdet en aftaleskabelon, der kan anvendes.

Forhandling af tillæg

Tillæg kan forhandles når som helst. Der er ikke i aftalen om Ny Løn fastlagt bestemte tidspunkter på året, hvor forhandlingerne skal foregå. Det er naturligt for mange at tage forhandlingen om eventuelle tillæg i forlængelse af en medarbejderudviklingssamtale, hvor der alligevel vil ske en drøftelse af apotekets mål for den nærmeste periode, herunder behovet for udvikling af kvalifikationer og funktioner hos den enkelte medarbejder.

På denne måde sker der en sammenkædning mellem apotekets mål, funktioner og udviklingsbehov, som medfører en større gennemskuelighed i tildeling af tillæg.

Det er vigtigt, at medarbejderen kan se en sammenhæng mellem hverdagen på apoteket og fordelingen af midlerne i Ny Løn. Det gælder, uanset om man anvender de mere objektive kriterier som funktioner og ansvar eller de mere subjektive som for eksempel fleksibilitet, engagement, ansvarlighed eller formidlingsevne.
I tilfælde af jobskifte til et andet apotek skal kvalifikationstillæg og funktionstillæg aftales på ny. Man har altså ikke krav på at medtage sine tillæg (bortset fra udligningstillæg) ved jobskifte.
Læs mere

Lønregulering

Skalalønnen aftales centralt og består af tre trin, hvoraf de to første trin er toårige (se overenskomstens § 3). Skalalønnen er pensionsgivende og reguleres med aftalte stigninger plus i henhold til reguleringsordningen.
Skalaløn, kvalifikationstillæg, funktionstillæg (samt rådighedstillæg og udligningstillæg) reguleres med de aftalte lønstigninger plus i henhold til reguleringsordningen (se evt. overenskomstens § 6).

@ 2017 Pharmadenmark    CVR 65250314