LOG IN BLIV MEDLEM
  • English
  • Dansk
Kontakt os

Adresse

Rygårds Alle 1
2900 Hellerup
3946 3600
Jura 3946 3605
Presse 2989 3169
Karriere 3946 3630 pd@pharmadanmark.dk

Sekretariatets åbningstider

Mandag - torsdag 9.30-16.00
Fredag 9.30-14.00
Navn Stilling Telefon E-mail
Anders Rune Bjerrum Chef for politik, kommunikation og presse 2989 3169 ab@pharmadanmark.dk
Andreas Thilqvist Marketingansvarlig 2893 3311 at@pharmadanmark.dk
Annette Meyer Økonomi- og administrationschef 3946 3600 am@pharmadanmark.dk
Arendse Veirø Specialkonsulent, cand. jur. 3946 3638 ave@pharmadanmark.dk
Casper Gad Advokat 3946 3627 cg@pharmadanmark.dk
Christian K. Thorsted Kommunikationschef 2176 8404 ckt@pharmadanmark.dk
Danny Bukh Almstrup Chefkonsulent 3946 3632 dba@pharmadanmark.dk
Gry Hamborg Advokat 3946 3635 gh@pharmadanmark.dk
Hanne Højholdt Adamsen Juridisk chefkonsulent 3946 3612 hha@pharmadanmark.dk
Iben Treebak Chefkonsulent, karriere & netværk 3946 3618 ibt@pharmadanmark.dk
Julie Johnsen Juridisk chef, advokat 3946 3622 jujo@pharmadanmark.dk
Julie Strægaard PA for ledelsen Barselsorlov js@pharmadanmark.dk
Karin Ortmann Servicemedarbejder 4084 9833 ko@pharmadanmark.dk
Lotte Skovdal PDA-sagsbehandler og arrangementskoordinator 3946 3609 lsk@pharmadanmark.dk
Marie Fog Faglig chefkonsulent 3025 5311 mf@pharmadanmark.dk
Mathilde Bak Advokatfuldmægtig 3946 3629 mba@pharmadanmark.dk
Natasia Lykkeholm Klausen Advokat 3946 3636 nlk@pharmadanmark.dk
Rikke Løvig Simonsen Formand for Pharmadanmark 3124 0265 rls@pharmadanmark.dk
Sarah Piil Kommunikationskonsulent 6168 9854 ssp@pharmadanmark.dk
Simone Skovvart Piil Studentermedhjælper 3946 3606 spi@pharmadanmark.dk
Susanne Vodstrup Receptionist 3946 3607 sv@pharmadanmark.dk
Susie Stærk Ekstrand Adm. direktør 3017 8865 se@pharmadanmark.dk
Du er her:
Home - OK18: Storkonflikt er udskudt i 14 dage

OK18: Storkonflikt er udskudt i 14 dage

OK18: Storkonflikt er udskudt i 14 dage
28.03.2018 admin

Forligskvinde Mette Christensen udskød her til aften storkonflikten på det offentlige område med foreløbig 14 dage. Udskydelsen gælder både den strejke, som lønmodtagerne har varslet, og arbejdsgivernes varslede lockout. Dermed er der stadig håb om en forhandlingsløsning.

”Fagforeningerne ønsker ikke konflikt. Vi har ønsket forhandlingsvejen. Det ligger i Pharmadanmarks DNA at finde løsninger ved forhandlingsbordet. Derfor håber jeg, udskydelsen af konflikt skyldes, at forligskvinden vurderer, at der hos arbejdsgiverne er et reelt ønske om at forhandle,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark.

Hun konstaterer, at sammenholdet på lønmodtagersiden stadig er fuldt intakt.

”I den nuværende situation står alle offentligt ansatte sammen om at sikre fair løn- og ansættelsesvilkår.”

Hvis parterne i løbet af de to uger, hvor de skal forhandle med forligsmanden som mægler, stadig er så langt fra hinanden, at de ikke har udsigt til at blive enige, kan en konflikt iværksættes fem dage efter forhandlingernes sammenbrud.

60.000-70.000 offentligt ansatte skulle 4. april være gået i strejke for at opnå nye overenskomster med:

  • En fair lønudvikling – svarende til lønudviklingen i det private område.

  • ​​En sikring af at den betalte frokostpause ikke blot forsvinder.

Pharmadanmark har udpeget medlemmer til strejke i blandt andet Lægemiddelstyrelsen og på hospitaler.

 

Konfliktstøtte

Strejken ville 10. april blive fulgt op med en meget omfattende lockout fra arbejdsgivernes side af 440.000 ansatte i stat, kommuner og regioner. Nu vil konflikten forventeligt blive udskudt 14 dage, og kan eventuelt udskydes yderligere 14 dage, hvis en løsning på det tidspunkt er tæt på.

”Vi fortsætter ufortrødent vores forberedelser til konflikt, da risikoen stadig er overhængende for, at konflikt bliver en realitet,” siger Rikke Løvig Simonsen.

Pharmadanmark har som en del af forberedelserne etableret en økonomisk støtteordning til strejkende og lockoutede medlemmer. Foreningen har på linje med mange andre fagforeninger valgt en støttemodel, som bygger på, at  medlemmerne kompenseres for tabt lønindtægt med en kontingentnedsættelse. For at sikre det enkelte medlems likviditet under konflikten, giver Pharmadanmark samtidig medlemmer mulighed for at låne op til et beløb, som svarer til deres nettoløn plus pension. Udgangspunktet er, at alle skal stilles ens, uanset om de har været i konflikt eller ej.

”Modellen med kontingentnedsættelse giver også den fordel, at den forbedrer konfliktfondenes likviditet, så det ikke er mangel på likviditet, der afgør fagforeningernes styrke under en konflikt,” forklarer Rikke Løvig Simonsen.

Hun erkender, at usikkerheden om situationen kan være frustrerende for de medlemmer, som skal strejke eller bliver lockoutet. Men hun mener, der er meget på spil for de offentligt ansatte i overenskomstforhandlingerne – og at det er værd at kæmpe for.

”Ved de seneste tre overenskomstfornyelser har offentligt ansatte holdt for lønmæssigt, men nu er den økonomiske krise forbi, og der er vækst i samfundet. Derfor er det en rimelig forventning, at den økonomiske fremgang også skal kunne mærkes blandt dem, der arbejder i det offentlige.”

 

Til alles gavn

Hun understreger, at konflikten i et større perspektiv ikke kun drejer sig om fair løn- og ansættelsesvilkår for de offentligt ansatte.

”Som offentligt ansatte akademikere med høj faglighed er vi med til at sikre, at den offentlige sektor, som er grundlaget for vores velfærdsstat, fungerer og udvikler sig hele tiden. Hvis vi skal bevare kvaliteten i den offentlige sektor, skal vi ikke sakke alt for langt bagud i løn og vilkår.”


Fagforeningerne, herunder Pharmadanmark, ønsker først og fremmest:
•    En fair lønudvikling for deres medlemmer.
•    Den betalte frokostpause, som Moderniseringsstyrelsen har skabt usikkerhed om, sikret. Inddrages den betalte frokostpause uden lønkompensation, svarer det til en lønnedgang på 7,25 procent.
•    Pharmadanmark har etableret en konfliktstøtteordning til de berørte medlemmer – ordningen omfatter kontingentnedsættelse og mulighed for lån.
•    Alle medlemmer, som berøres, har fået direkte besked fra Pharmadanmark.


Læs mere om konflikten her på hjemmesiden under 'OK18'. Vores sociale medier vil løbende blive opdateret, herunder Facebook og Linkedin.

Pharmadanmark    CVR 65250314