LOG IN BLIV MEDLEM
  • English
  • Dansk
Kontakt os

Adresse

Rygårds Alle 1
2900 Hellerup
Tlf: 3946 3600
Jura tlf: 3946 3605
Presse tlf: 2176 8404 pd@pharmadanmark.dk

Sekretariatets åbningstider

Mandag - torsdag 9.30 - 16.00
Fredag 9.30 - 14.00
Navn Stilling Telefon E-mail
Andreas Thilqvist Konsulent 2893 3311 at@pharmadanmark.dk
Annette Meyer Økonomi- og administrationschef 3946 3600 am@pharmadanmark.dk
Arendse Veirø Specialkonsulent, cand. jur. Barselsorlov ave@pharmadanmark.dk
Bente Gade Chef for ledelsessekretariatet 5121 0661 bg@pharmadanmark.dk
Bo Ekkert Knudsen Juridisk chef, advokat 3946 3633 bek@pharmadanmark.dk
Casper Gad Advokat 3946 3627 cg@pharmadanmark.dk
Cecillie B. Jakobsen Økonomi- og Administrationsmedarbejder 39463611 cj@pharmadanmark.dk
Christian K. Thorsted Kommunikationschef 2176 8404 ckt@pharmadanmark.dk
Frederik Kragh Nielsen Politisk konsulent 2448 6266 fkn@pharmadanmark.dk
Gry Hamborg Advokat 3946 3635 gh@pharmadanmark.dk
Iben Treebak Chefkonsulent, Karriere & Netværk 3946 3618 ibt@pharmadanmark.dk
Jakob Ørum Jørgensen Advokatfuldmægtig 3946 3615 jj@pharmadanmark.dk
Julie Strægaard PA for ledelsen 3132 6212 js@pharmadanmark.dk
Karin Ortmann Servicemedarbejder 4084 9833 ko@pharmadanmark.dk
Kristine Hedegaard Jurist 3946 3623 kh@pharmadanmark.dk
Lotte Skovdal PDA sagsbehandler og arrangementskoordinator 3946 3609 lsk@pharmadanmark.dk
Mai-Brit Ladekarl Karrierevejleder 3946 3628 mbl@pharmadanmark.dk
Malene Dalmark Espeland Kommunikationskonsulent 3010 2277 mde@pharmadanmark.dk
Marie Fog Faglig chefkonsulent 3025 5311 mf@pharmadanmark.dk
Natasia Lykkeholm Klausen Advokat 3946 3636 nlk@pharmadanmark.dk
Rikke Løvig Simonsen Formand for Pharmadanmark 3124 0265 rls@pharmadanmark.dk
Sarah Piil Kommunikationskonsulent 6168 9854 ssp@pharmadanmark.dk
Simone Skovvart Piil Studentermedhjælper 3946 3606 spi@pharmadanmark.dk
Susanne Vodstrup Receptionist 3946 3607 sv@pharmadanmark.dk
Susie Stærk Ekstrand Adm. direktør 3017 8865 se@pharmadanmark.dk
Troels Yde Toftdahl Politisk Chef 4146 3626 tyt@pharmadanmark.dk
Du er her:
Hjem - Ferietiden nærmer sig

Ferietiden nærmer sig

Ferietiden nærmer sig
12.07.2019 Redaktionen

Sommerferieperioden nærmer sig med hastige skridt, og det er derfor tid for mange medarbejdere til at skrue helt ned for arbejdsblusset og forhåbentlig nyde en periode med mindre pres og mere frihed. 
 
Sommerferieperioden er dog også en periode, hvor Pharmadanmarks jurister jævnligt får henvendelser fra medlemmer. Henvendelser om bl.a. planlægning af ferie og hvilke rettigheder man som medarbejder har, hvis man bliver syg i forbindelse med afholdelse af ferie. 

”Ferie er reguleret af ferieloven og en række andre bestemmelser og regler. Ferieloven fastslår bl.a., at alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til fem ugers betalt ferie pr. ferieår. Nogle har ret til mere end fem ugers ferie, men har man ret til mere, skyldes det enten en overenskomstaftale, en individuel aftale med arbejdsgiveren eller arbejdspladsens personalepolitik,” forklarer Gry Hamborg, advokat, Pharmadanmark.

Den ferie, man har optjent i år 2018, skal man holde i perioden 1. maj 2019 – 30. april 2020 (ferieåret 2019/20). ”Man har under alle omstændigheder ret til frihed svarende til fem ugers ferie i denne periode, også selv om man ikke har optjent ret til betaling i hele eller en del af ferien. Man skal så selv betale for den ferie, man ikke har optjent feriepenge til”, forklarer Gry Hamborg videre.

Hvornår skal ferien afholdes?
Af de fem ugers ferie har man ret til at holde de tre af ugerne (hovedferien) samlet i perioden 1. maj – 30. september. Selve afholdelsen af ferien skal man aftale med sin arbejdsgiver. 
”Hvis man ikke kan blive enige, kan arbejdsgiveren som hovedregel med visse varsler bestemme, hvornår man skal holde sin ferie. Der gælder et varsel på tre måneder for hovedferien og en måned for den resterende ferie,” siger Gry Hamborg.
Hun tilføjer, at man får sin sædvanlige løn under ferien, hvis man har optjent ret til ferie med løn. Herudover får man hvert år udbetalt den særlige feriegodtgørelse, typisk med april- eller maj-lønnen eller i forbindelse med ferieafholdelsen. Den særlige feriegodtgørelse er på minimum en procent af sin løn, men kan være højere ifølge aftale. 
”Hvis man ikke holder ferie med løn, men har fået et feriekort på den optjente ferie og feriegodtgørelse, skal man anmode om udbetaling af feriegodtgørelse,” uddyber Gry Hamborg.
Det skal ske på www.borger.dk. 

Hvis man bliver syg? 
Hvis man bliver syg inden ferien begynder, vil man være feriehindret, når ferien starter. Man kan som hovedregel ikke være syg og holde ferie samtidig. Den ferie, man ikke har holdt som følge af sygdom, udskydes til afholdelse på et senere tidspunkt - eventuelt i forlængelse af den allerede planlagte ferie. Hvis man til trods for sygdom holder fast i at holde ferie forudsætter det, at man bliver det der hedder ”teknisk raskmeldt” ved egen kommune.  
”Det er vigtigt at sygemelde sig rettidig for at feriedagene ikke går tabt. Hvis man vil udskyde ferien, skal man sygemelde sig senest den første feriedag på det tidspunkt, hvor arbejdstiden normalt ville begynde. Når sygdommen er overstået, skal man melde sig rask. Som udgangspunkt skal man møde på arbejde, med mindre man har aftalt med sin arbejdsgiver, at man holder resten af den ferie, som oprindeligt var planlagt,” forklarer Gry Hamborg.

”Bliver man syg mens man holder ferie, har man ret til erstatningsferie efter de fem første sygedage (karensdage). Det er en forudsætning, at man sygemelder sig hos sin arbejdsgiver på første sygedag og efterfølgende kan dokumentere sin sygdom i form af en lægeerklæring, herunder også for de første fem sygedage,” siger Gry Hamborg.
Lægeerklæringen betaler man selv. Herudover kan man kun rent undtagelsesvis få udskudt ferien og kun, hvis arbejdsgiveren godkender det.

Feriepenge uden at holde ferie? 
I visse situationer kan man få feriepenge uden at holde ferie. 
”Alle kan blive forhindret i at holde ferie. Hvis der er noget særligt, der hindrer afholdelse af hovedferie, kan der ske udbetaling af feriepenge, når hovedperioden udløber den 30. september. De feriehindringer, som i givet fald kan give dig ret til at få udbetalt feriepenge, er f.eks. egen sygdom, barsels- og adoptionsorlov, forskellige tillidserhverv og aftjening af værnepligt,” fortæller Gry Hamborg.
”Stort arbejdspres, jobskifte eller lignende arbejdsmæssige forhold er ikke en feriehindring,” fastslår hun.
 

13.12.2019
Hvad skal der til for at øge sandsynligheden for forskningsmæssige gennembrud på universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner? Det spørgsmål tager Lars Qvistgaard, formand for...
03.12.2019
Regeringen har indgået en aftale om finanslov for 2020 sammen med De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet. Finansloven indeholder flere gode elementer for dansk life science...
28.11.2019
Pharmadanmark deltager i dag i en høring på Christiansborg med fokus på, hvordan man kan bruge apotekets faglige kompetencer bedre i et moderne sundhedsvæsen. Blandt oplægsholderne er...
25.11.2019
Pharmadanmark, Gigtforeningen, Lægeforeningen og Ældre Sagen har i dag sat fuld fart på deres fælles kamp imod det oversete samfundsproblem medicinspild. Det sker med en arbejdsdag i Ældre Sagens...
@ 2017 Pharmadenmark    CVR 65250314