Medicoindustrien skriger på RA-kompetencer

​Ifølge ny analyse er mangel på medarbejdere med de rette kompetencer en af de største udfordringer for nystartede medicovirksomheder.
​En ny analyse fra brancheorganisationen Medicoindustrien viser, at mangel på medarbejdere med de rigtige kompetencer er en af de største udfordringer for nystartede medicovirksomheder, specielt medarbejdere inden for regulatory affairs er svære at tiltrække. Tæt på 35 pct. af de adspurgte virksomheder angiver således, at RA-medarbejdere er de mest udfordrende at rekruttere.
”Den regulatoriske medarbejder er en nøgleposition i medicobranchen. Udviklingen har længe gået mod mere regulering, noget der for alvor tager fart med den nye EU-forordning. Mange velforberedte medicovirksomheder ruster derfor op på regulatoriske kompetencer i disse år. Der er simpelthen en konkurrencefordel i at have fuldstændig styr på det regulatoriske. Det gør godkendelses- og produktionsprocesserne mere strømlinede,” forklarer Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien.
Han tilføjer:
”Vi hører fra virksomheder i branchen, at det er vanskeligt at skaffe regulatorisk arbejdskraft og holde fast på den. Mange virksomheder kigger mod udlandet eller beslutter sig for at efteruddanne deres egne folk.”
Analysen er foretaget blandt 34 venturefinansierede medicostartups, og den viser også, at ingeniører til R&D er en mangelvare. Længere nede på mangellisten ses også medarbejdere inden for clinical affairs.

Pharmadanmark er meget opmærksom på, at den danske medicoindustri i stigende grad efterspørger nye typer medarbejdere.

”Danmark har en stor og innovativ medicoindustri, som på mange måder begynder at ligne lægemiddelindustrien, ikke mindst i forhold til behovet for højtuddannet arbejdskraft. Vi har naturligvis stort fokus på medico-området og dets jobmuligheder for vores medlemmer. Farma- og medicoindustrien har brug for de samme jobfunktioner, bl.a. i forhold til regulatory affairs, og allerede i dag ser vi et arbejdsmarked, hvor der sker en kompetencemæssig udveksling imellem de to sektorer,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark.

Pharmadanmark medvirkede sidste år til, at Medicoindustrien etablerede en ny uddannelse ”MedTech RA Officer”, som netop skal medvirke til, at branchen får de nødvendige medarbejdere til fagområdet. Målet med uddannelsen er at give deltagerne et bredt overblik over de regulatoriske aspekter, som knytter sig til medicinsk udstyr, på et grundlæggende niveau. Deltagerne får en lang række regulatoriske kompetencer, som er helt essentielle for at kunne arbejde i og forstå medicobranchen.

Med hjælp fra Pharmadanmark kom MedTech RA Officer på jobcentrenes såkaldte positivliste i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det indebærer, at den enkelte ledige har gode chancer for at få finansieret uddannelsen af det offentlige.

Læs mere om uddannelsen her