SU-forringelser fjerner fokus fra kvalitet i uddannelse

En forringelse i adgangen til SU vil tvinge studerende væk fra studiet. Det giver dårligere kvalitet af dimittender, lyder advarslen fra Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen.

Når et ekspertpanel med blandt andet Novo Nordisks forskningsdirektør Mads Krogsgaard advokerer for forringelser i den månedlige økonomiske støtte til studerende på kandidatuddannelsen, glemmer de, at dårligere SU vil give virksomheder dimittender, hvis fokus har ligget langt fra at bruge tiden i laboratorier og på læsesale.

»Hvis SU’en bliver fjernet eller omlagt til et lån, kan man frygte, at nogle studerende vil bruge ti timer om ugen på et fritidsjob frem for ti timer ekstra om ugen på at være studerende. Det vil forringe den studerendes kompetencer, hvilket både vil gå ud over deres første tid på arbejdsmarkedet, men i høj grad også sætte de danske studerende bagved udenlandske i kampen om at have den bedste kvalitetsuddannelse. Det vil hverken være godt for virksomhederne eller de studerende,« siger Rikke Løvig Simonsen.

Ekspertpanelet har fremsat syv forslag, som kan forbedre uddannelsessystemet. Det er analysevirksomheden Axcelfuture, der har nedsat panelet bestående af en række fremtrædende eksperter med formålet at komme med forslag til forbedringer til uddannelsessystemet.

Omkring SU’en kommer de med følgende forslag:
»At styrke det samfundsmæssige afkast af vores uddannelsesinvesteringer ved at omlægge ressourcer fra SU til uddannelseskvalitet. Navnlig på de toårige kandidatuddannelser kan SU konverteres til lån, og hvis man omlægger det sjette SU-år til lån, kan man helt afskaffe fremdriftsreformen.«

Skaber ulighed
Mange studerende er selvforsøgende. Derfor vil begrænset adgang til SU eller tvunget gæld betyde, at flere falder fra eller slet ikke starter kandidatstudiet.

»Hvis SU’en enten fratages eller omdannes til et lån for kandidatstuderende, gruer jeg for fremtidens studerende. SU’en giver muligheder for at udvikle de talenter, som ikke har råd til selv at finansiere et studie. Det er vigtigt, at vi kan holde fast i den rette mængde af nye studerende, når farma- og medicoindustrien higer efter flere kloge hoveder.«

Norge har allerede bevist, at nedskæringer har en negativ konsekvens. Her falder gennemførselsraten, i takt med at der bliver skåret i SU’en.