Patientsikkerhed er vigtig

Sundheds- og Ældreministeriet har bedt om Pharmadanmarks holdning til lov om ændring af apotekerloven og lægemiddelloven. Læs Pharmadanmarks holdning til lovforslaget, der handler om den nye vagtordning og selvvalg på apotek.

Læs mere
 
 

SU-forringelser er den forkert vej at gå

Pharmadanmarks formand er dybt uenig i regeringens holdning til SU, som er en del af 2025-planen. Hun mener, at regeringen burde fokusere på at opfylde behovet for højtuddannede, særligt på lægemiddelområdet.

Læs mere
 
 

Antibiotikaresistens truer folkesundhed

Problemet med resistens er så stort, at der er behov for flere initiativer og behov for at tænke initiativerne sammen, så den bekymrende udvikling kan vendes, siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark.

Læs mere
 
 
 
 
 
39 46 36 00
mandag - torsdag9.30 - 16.00
fredag9.30 - 14.00
 
 
Aktuelt
Læs mere
Hold dig opdateret med nyheder, debatindlæg, annoncering af Pharmadanmarks arrangementer, høringssvar, lovforslag og lignende.
 
 
#

Nye job går til akademikere

Fremgang i vækst i Danmark betyder samtidig, at akademikere bliver mere efterspurgte. I farmaindustrien er mere end hver tredje ansatte akademiker. Blandt lægemiddeluddannede er ledigheden lille. Med en flot beskæftigelsesfremgang igen i 2015 vil farmaindustriens produktion og eksport bremse op, med mindre der uddannes flere til branchen.

Læs mere
 
 

Hvordan laver man lægemidler og medicin?

Det tager over 10 år at få et nyt medicinsk produkt på markedet, hvis det bliver udviklet fra bunden. Følg lægemidlets vej gennem de vigtigste stadier frem til patienten – fra præklinisk udvikling til klinisk farmaci.

Læs mere
 
Badebold.png

 
Løn & Ansættelse
Læs mere
Få svar på spørgsmål om løn, ferie, barsel, ansættelse og opsigelse - kort sagt regler og retningslinjer for akademikere på lægemiddelområdet
 
 
Karriere
Læs mere
Her finder du de seneste stillingsopslag samt tilbud om kurser, efteruddannelse, coaching, kompetenceudvikling, mentorordning osv.
 
 

Fra stillingsopslag til jobsamtale

De rigtige kompetencer og erfaringer er ikke altid nok til at få dig til en ansættelsessamtale – du skal også kunne formidle det i din ansøgning og dit CV. Bliv guidet igennem processen, fra du først ser et stillingsopslag, til du sidder til samtalen.

Læs mere
 

 
NETVÆRK
Læs mere
Find dit faglige netværk og få inspiration, gode idéer, samarbejdspartnere, udvikling, sparring, nyt job, nye kollegaer, nye medarbejdere – et stærk fagligt fællesskab.
 
 

Pharmadanmarks netværk

Pharmadanmarks faglige netværk sætter fokus på specifikke fagområder som regulatorisk, klinisk udvikling og prarmacovigilance.

Pharmaceutical Product Design Network er det nyeste skud på stammen. Du kan læse mere om netværket til højre.

Se mere
#
 
 

Are you working with Pharmaceutical Product Design?

The vision of the PPD network is to exchange knowledge about current development in research among professionals working within the field of pharmaceutical product design including medical devices.

Read more
 
 

For ph.d.-studerende og nye ph.d.'er

Medlemmer af netværket er alle beskæftiget med forskning på lægemiddelområdet. Medlemmernes forskelligartede baggrund – men specifikke fokus på lægemidler – giver et unikt fundament for faglig sparring og fællesskab.

Læs mere